A
A
A
Kontrast

Procedury i wnioski

Procedury i wnioski

8. Procesje, pielgrzymki i inne imprezy o charakterze religijnym

14. Słupy ogłoszeniowe

Od dnia 1 lipca 2012 roku słupy ogłoszeniowe należące do Miasta Suwałki
zostały przekazane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w administrowanie:

Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA”
ul. Sportowa 24, 16-400 Suwałki
Tel./Fax. (87) 563-00-83

Wszelkie ogłoszenia mogą być zamieszczane wyłącznie za pośrednictwem Spółdzielni.

Szczegóły w Regulaminie, do wglądu w biurze Spółdzielni.

15. Lokalizacja lub zmiana lokalizacji progu zwalniającego