A
A
A
Kontrast

Drogi i mosty

Oczyszczanie miasta

Ramowy grafik zamiatania mechanicznego ulic, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych

1.

Zamiatanie głównych ciągów komunikacyjnych w godzinach: 22:00 – 6:00, 14:00 – 22:00, 22:00 – 6:00

2.

Zamiatanie dróg osiedlowych w godzinach: 4:00 – 12:00

3.

Zamiatanie parkingów, chodników i ścieżek rowerowych w godzinach: 22:00 – 6:00, 6:00 – 14:00, 14:00 – 22:00, 22:00 – 6:00

Przedstawione w załączeniu grafiki zamiatania są grafikiem ramowym. Dokonywane zmiany podyktowane będą kalendarzem świąt kościelnych, świeckich, obchodów jubileuszowych, imprez masowych, warunków atmosferycznych, koniecznością przeprowadzenia prac porządkowych na terenach niewymienionych w grafiku. Opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ręczne terenów zielonych, pasów drogowych, przystanków komunikacji miejskiej jak i ręczne sprzątanie zatok i parkingów wykonywane będzie w zależności od potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta, głównych ciągów komunikacyjnych i miejsc o szczególnym natężeniu ruchu pieszych takich jak: parki, ciągi pieszo – jezdne, bulwary.