A
A
A
Kontrast

Drogi i mosty

Obiekty inżynierskie (mosty)

Wykaz obiektów inżynierskich administrowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

LP RODZAJ OBIEKTU NR DROGI KATEGORIA DROGI JNI ULICA NAZWA CIEKU
M1 most 662 wojewódzka 01025762 Utrata - prawy (kierunek Budzisko) Czarna Hańcza
M2 most 662 wojewódzka 01025761 Utrata - lewy (kierunek Augustów) Czarna Hańcza
M3 most 2413B powiatowa 01028572 Bakałarzewska Czarna Hańcza
M4 most 652 wojewódzka 01028711 Gen. Wł. Sikorskiego Czarna Hańcza
M5 most - powiatowa 01028573 Wojska Polskiego Czarna Hańcza
M6 most 101269B gminna 30001499 Krzywólka Czarna Hańcza
M7 most 653 wojewódzka 35008306 24 Sierpnia Czarna Hańcza
M8 most 655 wojewódzka 35018551 100-lecia Niepodległości Czarna Hańcza
K1 kładka 2464B powiatowa 30001498 Ogrodowa Czarna Hańcza
K2 kładka 101430B gminna 30001497 Zacisze Czarna Hańcza
K3 kładka - wewnętrzna - W. Gałaja (pomiędzy ul. Staszica i Gałaja) Czarna Hańcza
K4 kładka 652 wojewódzka 30001502 Gen. Wł. Sikorskiego Czarna Hańcza
K5 kładka 101259B gminna 30001501 T. Noniewicza Czarna Hańcza
K6 kładka - wewnętrzna - I. Krasickiego Czarna Hańcza
K7 kładka - wewnętrzna - L. Waryńskiego Czarna Hańcza
T1 tunel 655 wojewódzka 35018550 100-lecia Niepodległości -