A
A
A
Kontrast

Drogi i mosty

Obiekty inżynierskie (mosty)

Wykaz obiektów inżynierskich administrowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

LP RODZAJ OBIEKTU NR DROGI KATEGORIA DROGI JNI ULICA NAZWA CIEKU
M1 most 662 wojewódzka 01025762 Utrata - prawy (kierunek Budzisko) Czarna Hańcza
M2 most 662 wojewódzka 01025761 Utrata - lewy (kierunek Augustów) Czarna Hańcza
M3 most 2413B powiatowa 01028572 Bakałarzewska Czarna Hańcza
M4 most 652 wojewódzka 01028711 Wł. Sikorskiego Czarna Hańcza
M5 most - powiatowa 01028573 Wojska Polskiego Czarna Hańcza
M6 most 101269B gminna 30001499 Krzywólka Czarna Hańcza
M7 most 653 wojewódzka 35008306 24 Sierpnia Czarna Hańcza
M8 most 655 wojewódzka - 100-lecia Niepodległości Czarna Hańcza
K1 kładka 2464B powiatowa 30001498 Ogrodowa Czarna Hańcza
K2 kładka 101430B gminna 30001497 Zacisze Czarna Hańcza
K3 kładka - wewnętrzna - Gałaja (pomiędzy ul. Staszica i Gałaja) Czarna Hańcza
K4 kładka 652 wojewódzka 30001502 Wł. Sikorskiego Czarna Hańcza
K5 kładka 101259B gminna 30001501 T. Noniewicza Czarna Hańcza
K6 kładka 2449B powiatowa 30001500 I. Krasickiego Czarna Hańcza
K7 kładka - wewnętrzna - L. Waryńskiego Czarna Hańcza
T1 tunel 655 wojewódzka - 100-lecia Niepodległości -