A
A
A
Kontrast

Drogi i mosty

Oświetlenie uliczne

OŚWIETLENIE ULICZNE

Oświetleniem ulicznym w obrębie administracyjnym miasta Suwałk, w imieniu Miasta Suwałki, zajmuje się Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Zakres prac obejmuje zarządzanie oświetleniem, nadzór nad konserwacją urządzeń, wpływ na jakość i nowoczesność oświetlenia na etapie jego projektowania. Projekty budowy, rozbudowy oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji świetlnej, realizowane w ramach zadań inwestycyjnych miasta, poprzedzane są uzyskaniem warunków do projektowania, z zachowaniem określonych standardów oraz norm oświetleniowych. Wszystkie projekty podlegają końcowemu uzgodnieniu w ZDiZ w Suwałkach.

Miasto Suwałki inwestuje w nowoczesne systemy sterowania oświetleniem ulicznym, które umożliwiają miedzy innymi zdalne regulowanie włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego poprzez połączenie kaskadowe. System jest zainstalowany w 75 szafkach zasilających (ze 128 wszystkich szaf sterowniczych na terenie miasta) oraz powiadamia o uszkodzeniach i awariach oświetlenia ulicznego (tylko z obwodów włączonych do szafek z zainstalowanym systemem). System określany jest jako system inteligentny, sposób załączania oświetlenia ma znaczący wpływ na koszty. Zegary astronomiczne potrafią dobrać właściwy moment i czas włączenia/wyłączenia oświetlenia. Dzięki temu znacznie zmniejsza się zużycie energii elektrycznej. System składa się ze sterowników i oprogramowania. Sterowniki systemu włączają oświetlenie, umożliwiają też sterowanie pracą reduktorów mocy. Wraz z podłączonymi obwodami oświetleniowymi tworzy system, który może być zdalnie monitorowany przez użytkownika.

Łączna ilość opraw oświetleniowych na terenie miasta Suwałki wynosi 7546 szt., w tym: oprawy LED stanowią 7324 szt., pozostałe 222 szt. Ilość opraw ze względu na dynamiczny rozwój miasta corocznie ulega zmianom, nowe oprawy instalowane są w systemie opraw LED.

Zgłaszanie awarii i usterek na terenie miasta Suwałk:

całodobowo tel. – 518 038 323

całodobowo: automat zgłoszeniowy tel. 87 563 17 68 lub  e-mail:  awarie@madoenergetyka.pl