A
A
A
Kontrast

RODO

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD DOMENĄ WWW.ZDIZ.SUWALKI.PL

Ochrona prywatności Użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania i wykorzystywania stosujemy. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

 1. Administratorem przekazanych lub udostępnionych danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, reprezentowany przez Dyrektora ZDiZ z siedzibą przy ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki.Dane kontaktowe Administratora to: tel.(87) 566 78 55, e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl, elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /ZDIZsuwalki/esp.
 1. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1 – zwane dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Prowadząc Serwis Administrator zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności.
 3. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika, np. publiczny adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, itp. Dane te są zbierane automatycznie i służą do celów statystycznych.Mogą to być także inne dane, o ile zostały dobrowolnie podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z wybranych usług naszego serwisu: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 4. Użytkownik posiada prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
 5. W celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu, używa się technologii cookies, o czym szerzej poniżej.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres serwisu internetowego, z którego pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu, dane wpisywane do formularzy. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnychz urządzenia użytkownika serwisu internetowego. Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

 1. Administrator serwisu jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Serwisu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Serwisu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”).
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym, aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także, aby tworzyć anonimowe statystyki Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 4. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej.
 5. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 6. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Jeżeli cookies nie są blokowane, oznacza to zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
 7. Strony internetowe, do których odnośniki umieszczone są w Serwisie podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).

PRZEKAZYWANIE DANYCH POPRZEZ WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Na naszych stronach internetowych stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe jak: Facebook. Korzystając z ich funkcji Użytkownik może dzielić się lub polecać zamieszczone na naszych stronach treści.
 2. Należy zwrócić uwagę, że w efekcie korzystania z tych funkcji, portal ten może pobierać dane osobowe.
 3. Poprzez stronę internetową, na której zamieszczona została wtyczka serwisu społecznościowego, dany serwis może nawiązywać bezpośrednie połączenie z przeglądarką. W ten sposób serwis ten uzyskuje informacje, o tym, że Użytkownik odwiedza nasze strony z konkretnego adresu IP lub ID urządzenia. Może to być niezależne od tego, czy dany Użytkownik jest subskrybentem danego serwisu czy nie, oraz czy jest w danym momencie do niego zalogowany.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
 2. Więcej szczegółów dowiesz się na temat przetwarzania danych osobowych po kliknięciu w link: https://bip.zdiz.suwalki.pl/ochrona-danych-osobowych/

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej, zmodyfikowanej i poprawionej na tej stronie www.