A
A
A
Kontrast

Drogi i mosty

Remonty dróg

REMONTY DRÓG

Dział Bieżącego Utrzymania zajmuje się wykonywaniem bieżących prac konserwacyjnych i remontowych wszystkich dróg publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Suwałki oraz wszystkimi wydzielonymi geodezyjnie drogami wewnętrznymi położonymi na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki lub Skarbu Państwa. W ramach naszych obowiązków wykonywane są bieżące naprawy ulic wraz ze znajdującymi się w ich pasie obiektami mostowymi, kładkami, przepustami drogowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, nawierzchniami w parkach, na placach i skwerach.

Zgłaszanie usterek na terenie miasta Suwałk:

87 565 99 30 w godz. 7.00 – 15.00 lub dbu@zdiz.suwalki.pl (całodobowo)