A
A
A
Kontrast

Zieleń miejska

Pomniki przyrody

POMNIKI PRZYRODY

Najczęściej pomnikami przyrody są drzewa objęte szczególną ochroną. Na terenie miasta Suwałki rosną 22 takie drzewa. Są wśród nich m.in. wierzby kruche, dęby szypułkowe, kasztanowce, jesiony wyniosłe, lipy drobnoliste, topole niekłańskie.

Największy obwód pnia należy do wierzby kruchej rosnącej przy rzece Czarna Hańcza i wynosi 6,73 m. Wierzba krucha jest również najwyższa ze wszystkich pomników przyrody. Rosnące przy moście na ulicy Bakałarzewskiej drzewo ma 29 metrów wysokości.

Z ciekawostek: niektóre z pomników przyrody mają nawet swoje imiona takie jak: Kameduł, Ania, Miłosz, Strażak czy Łukasz.

Do pobrania