A
A
A
Kontrast

Zieleń miejska

Pomniki przyrody

POMNIKI PRZYRODY

Najczęściej pomnikami przyrody są drzewa objęte szczególną ochroną. Na terenie miasta Suwałki rośnie 35 takich drzew. Są wśród nich m.in. wierzby kruche, dęby szypułkowe, kasztanowce, jesiony wyniosłe, lipy drobnoliste, topole niekłańskie,

Z ciekawostek: niektóre z pomników przyrody mają nawet swoje imiona takie jak: Kameduł, Ania, Miłosz, Strażak czy Łukasz.

Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Suwałki