A
A
A
Kontrast

Kontakt

Rachunki bankowe

KONTA BANKOWE

KONTO GŁÓWNE ZDiZ w SUWAŁKACH:

BANK PEKAO S.A. O/Suwałki 94 1240 3363 1111 0010 4335 3328

(konto służy do wpłat z tytułu decyzji administracyjnych, faktur i dodatkowych wpłat ze Strefy Płatnego Parkowania.
Przy wpłacie w treści przelewu proszę podać numer decyzji, faktury lub upomnienia).

KONTO ZDiZ w SUWAŁKACH DO WPŁAT Z TYTUŁU WADIÓW ZABEZPIECZEŃ UMÓW W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH:

BANK PEKAO S.A. O/Suwałki 08 1240 3363 1111 0010 4425 3775

OPŁATY SKARBOWE

wymagane w niektórych procedurach Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach należy przelewać wyłącznie na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

BANK PEKAO S.A. O/Suwałki 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744