A
A
A
Kontrast

Drogi i mosty

Sygnalizacja świetlna

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach obecnie zarządza 35 sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta Suwałki. Do naszych obowiązków należy konserwowanie i utrzymanie sygnalizacji świetlnej w należytym stanie technicznym, wizualnym oraz zgodnym z oprogramowaniem dla danego skrzyżowania. Wykonujemy również prace naprawcze po kolizjach drogowych i innych zdarzeniach losowych. Na terenie miasta Suwałki rozróżniamy 2 rodzaje sygnalizacji świetlnej: akomodacyjna i stałoczasowa. Wyłącznie skrzyżowanie ulic Utrata – Waryńskiego posiada sygnalizację stałoczasową, pozostałe sygnalizacje pracują w systemie akomodacyjnym opartym na kamerach detekcyjnych lub pętlach indukcyjnych gdzie sterowniki realizują program w sposób „elastyczny”, dostosowując swoją pracę do natężenia ruchu, ilości pojazdów oraz pieszych.

Kwestie sygnalizacji świetlnej na drogach reguluje Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Zgłaszanie awarii i usterek na terenie miasta Suwałk:

Konserwator sygnalizacji świetlnej – 796-342-025 (całodobowo)