A
A
A
Kontrast

Kontakt

Dane do faktur i rachunków

DANE DO FAKTUR I RACHUNKÓW

Informujemy, że od 01 stycznia 2017 r. w jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałki obowiązują scentralizowane zasady rozliczeń podatku VAT.

Zgodnie z powyższym, na fakturach należy wpisywać następujące dane:

 

Nabywca:
Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
NIP 8442155152

Odbiorca:
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
ul. Sejneńska 84
16-400 Suwałki