A
A
A
Kontrast

O ZDiZ

Dyrekcja ZDiZ

Osoby sprawujące funkcje w ZDIZ

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Dane kontaktowe
Tomasz Drejer Dyrektor tel. 87 566 78 55 (sekretariat), fax 87 565 99 26
Piotr Dziemiach Zastępca Dyrektora tel. 87 566 78 55 (sekretariat), fax 87 565 99 26

PRZYJMOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 10.00 – w siedzibie Zarządu Dróg
i Zieleni w Suwałkach – ul. Sejneńska 82, pok. 106 (I piętro).

W razie nieobecności Dyrektora, interesantów przyjmuje Zastępca Dyrektora.

Osoby zainteresowane proszone są o uprzednie umówienie się w sekretariacie ZDiZ osobiście lub telefonicznie – tel. 87 566 78 55, 87 567 57 32.