A
A
A
Kontrast

Strefa płatnego parkowania

DANE TELEADRESOWE ADMINISTRATORA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W SUWAŁKACH

Administratorem Strefy Płatnego Parkowania jest:
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki
tel. (87) 566 78 55, 567 57 32
Referat Strefy Płatnego Parkowania:
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki
kom. 505 464 457, tel. (87) 565 99 20
godziny urzędowania: Poniedziałek-Piątek: 8:00 – 16:00

UWAGA

Wszelkie stwierdzone przez użytkownika nieprawidłowości związane z wnoszeniem opłat w urządzeniu można zgłosić do
Referatu Strefy Płatnego Parkowania kom. 505 464 457
celem niezwłocznej interwencji ze strony serwisu.

NR KONTA BANKOWEGO

Bank PEKAO SA o/Suwałki 94 1240 3363 1111 0010 4335 3328
opłata dodatkowa, upomnienie ze Strefy Płatnego Parkowania

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA OBOWIĄZUJE NA OBSZARZE

  • ulica Kościuszki – odcinek od skrzyżowania z ulicą Wigierską do skrzyżowania z ulicą Dwernickiego
  • ulica A. Mickiewicza – na odcinku od skrzyżowania z ulica Kościuszki do skrzyżowania z ulicą ks. Hamerszmita
  • Plac Marszałka J. Piłsudskiego

GODZINY OBOWIĄZYWANIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W SUWAŁKACH

Strefa płatnego parkowania obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT ZA POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W SUWAŁKACH

1) opłata jednorazowa:

a) za 30 minut postoju – 1,0 zł,

b) za pierwszą godzinę postoju – 2,0 zł,

c) za drugą godzinę postoju – 2,4 zł,

d) za trzecią godzinę postoju – 2,8 zł,

e) za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju – 2,0 zł;

2) opłata abonamentowa (postój bez zapewnienia miejsca postojowego w SPP):

a) 1 miesiąc – 120 zł,

b) 6 miesięcy – 350 zł,

c) 12 miesięcy – 600 zł;

3) opłata abonamentowa dla mieszkańców strefy (postój bez zapewnienia miejsca postojowego w SPP):

a) 1 miesiąc – 15 zł,

b) 6 miesięcy – 70 zł,

c) 12 miesięcy –120 zł;

4) opłata abonamentowa – „koperta” (zastrzeżone miejsce postojowe na prawach wyłączności):

a) 6 miesięcy – 1 000 zł,

b) 12 miesięcy – 2 000 zł.

SYSTEMY PŁATNOŚCI MOBILNYCH

moBiLET

Link do strony internetowej

smsAdminPark

Opis aplikacji – link do strony internetowej

Film instruktażowy – link do strony internetowej

mPay

„PARKUJESZ SŁUŻBOWO? Skorzystaj z usługi mPay dla Firm, opłacaj i wygodnie rozliczaj podróże pracowników.  Załóż konto na mPay Flota, zarządzaj flotą pojazdów, otrzymuj faktury zbiorcze i generuj raporty z panelu mFlota. Szczegóły: https://www.mpay.pl/mflota/

Link do strony internetowej

Opis aplikacji– link do strony internetowej

ePARK

Link do strony internetowej

Film instruktażowy

mobiParking

Link do strony internetowej

AnyPark (dawniej Pango)

Link do strony internetowej

Pobierz identyfikator