A
A
A
Kontrast

Strefa płatnego parkowania

DANE TELEADRESOWE ADMINISTRATORA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W SUWAŁKACH

Administratorem Strefy Płatnego Parkowania jest:
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki
tel. (87) 566 78 55, 567 57 32
Referat Strefy Płatnego Parkowania:
ul. T. Kościuszki 78B lok. 15, 16-400 Suwałki
kom. 505 464 457
godziny urzędowania: Poniedziałek-Piątek: 8:00 – 16:00

UWAGA

Wszelkie stwierdzone przez użytkownika nieprawidłowości związane z wnoszeniem opłat w urządzeniu można zgłosić do
Referatu Strefy Płatnego Parkowania kom. 505 464 457
celem niezwłocznej interwencji ze strony serwisu.

NR KONTA BANKOWEGO

Bank PEKAO SA o/Suwałki 94 1240 3363 1111 0010 4335 3328
opłata dodatkowa, upomnienie ze Strefy Płatnego Parkowania

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA OBOWIĄZUJE NA OBSZARZE

  • ulica Kościuszki – odcinek od skrzyżowania z ulicą Wigierską do skrzyżowania z ulicą Dwernickiego
  • ulica A. Mickiewicza – na odcinku od skrzyżowania z ulica Kościuszki do skrzyżowania z ulicą ks. Hamerszmita
  • Plac Marszałka J. Piłsudskiego

GODZINY OBOWIĄZYWANIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W SUWAŁKACH

Strefa płatnego parkowania obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

SYSTEMY PŁATNOŚCI MOBILNYCH

moBiLET

Link do strony internetowej

smsAdminPark

Opis aplikacji – link do strony internetowej

Film instruktażowy – link do strony internetowej

mPay

Link do strony internetowej

Opis aplikacji– link do strony internetowej

ePARK

Link do strony internetowej

mobiParking

Link do strony internetowej

Pango

Link do strony internetowej