A
A
A
Kontrast

Przebudowa schodów na Os. Polna. Zmiana projektu budowlanego w celu ochrony drzew.

Przebudowa schodów na Os. Polna. Zmiana projektu budowlanego w celu ochrony drzew.

23 października 2020

Z przyczyn technicznych chwilowo zostały wstrzymane prace związane z remontem schodów łączących ul T. Noniewicza z ul. Polną. Inwestycja realizowana przez Dział Bieżącego Utrzymania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 rozpoczęła się tuż na początku października.

Po wykonaniu rozbiórki schodów oraz przeniesieniu projektu budowlanego w realny teren okazało się, że wytyczony geodezyjnie przebieg nowej trasy schodów terenowych nieznacznie koliduje z istniejącym drzewostanem. Chodzi dokładnie o trzy sosny, które musiałby zostać usunięte, aby zachować normy prawa budowlanego i zrealizować projekt zgodnie z pierwotną koncepcją. Dlatego też podjęto decyzję o wykonaniu korekty przebiegu ciągu komunikacyjnego. Rozważano również przesadzenie drzew, jednak ich system korzeniowy, gęstość drzewostanu oraz nachylenie terenu jednoznacznie przemawiały za zmianą projektu budowlanego.

Na etapie prowadzonych prac rozbiórkowych starych schodów, które zostały wykonane w tzw. czynie społecznym kilkadziesiąt lat temu (inwestycja nie posiadała dokumentacji technicznej) doszło do niezamierzonego, nieznacznego uszkodzenia korzeni kilku drzew. Nie ma to jednak żadnego wpływu na ich statykę a drzewa nie będą stanowiły zagrożenia dla osób korzystających ze schodów.

Teren objęty inwestycją został odpowiednio zabezpieczony, w tym istniejący tam drzewostan. W celu zapewnienia właściwej ochrony pnie drzew zostały okryte obudową z desek oraz materiałem izolującym.

Z uwagi na korektę projektu budowlanego oraz konieczność uzyskania właściwych zgód termin zakończenia inwestycji nieznacznie się przedłuży. Jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne to schody zostaną ukończone w pierwszej połowie grudnia.

Więcej nt. realizowanej  inwestycji: kliknij TUTAJ

Udostępnij: