A
A
A
Kontrast

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych

22 września 2020

W Suwałkach ponad 90% dróg publicznych to utwardzone trasy, w większości o nawierzchni bitumicznej. Stosunkowo mała część będących pod nadzorem administracyjnym i technicznym Zarządu Dróg i Zieleni to drogi gruntowe.

Przykładem takich miejsc są obszary, gdzie powstają nowe zabudowania. Tak dzieje się np. w zachodniej części miasta, gdzie dynamicznie rozwija się zabudowa jednorodzinna m.in. ul. Chorwacka, Francuska, Włoska, Lazurowa, Bałtycka, Bazarowa. Nawierzchnie gruntową mają także ulice z nieco dłuższą historią takie jak: Brylantowa, Reymonta oraz Krzywólka (częściowo).

Stały monitoring dróg przez Dział Bieżącego Utrzymania

Oczywiście tak jak wszystkie drogi, także i te o nawierzchni gruntowej podlegają stałemu monitoringowi i wymaganym remontom. W strukturach Zarządu Dróg i Zieleni odpowiada za to Dział Bieżącego Utrzymania. Na podstawie analizy aktualnego stanu, a także w wyniku zgłoszeń dokonywanych przez mieszkańców, wykonywane są bieżące naprawy. Głównie są to działania polegające na równaniu tychże dróg sprzętem mechanicznym np. równiarką lub koparko-ładowarką, ale także ręczne zasypywanie ubytków w nawierzchni gruntowej i destruktowej.

Ponadto pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania wykonują także nowe drogi gruntowe poprzez korytowanie i dowiezienie materiału, wałowanie dróg walcem statycznym, czy też naprawę poboczy gruntowych.

Aktualne informacje o harmonogramie prac

Informację o usterce na drogach miejskich jak również informacje o harmonogramie bieżącego utrzymania dróg gruntowych można uzyskać pod numerem telefonu tel. 87 565 99 30 w godz.7.00-15.00 lub drogą  mailową: dbu@zdiz.suwalki.pl

Można skorzystać także z formularza dostępnego na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni: TUTAJ 

Udostępnij: