A
A
A
Kontrast

Zgłoś awarię

ZGŁOŚ NAM NIEZWŁOCZNIE JEŻELI ZAUWAŻYSZ

  • ubytki w nawierzchni jezdni lub chodnika
  • awarie sygnalizacji świetlnej
  • awarie oświetlenia ulicznego
  • nieprawidłowe lub brak oznakowania miejsca robót
  • inne nieprawidłowości w pasie drogowym

Konserwator sygnalizacji świetlnej

tel. 796 342 025 (całodobowo)

Konserwator oświetlenia miejskiego

tel. 87 565 99 31 w godz. 7.00 – 15.00

Zgłaszanie usterek na drogach

tel. 87 565 99 30 w godz. 7.00 – 15.00

lub e-mail: dbu@zdiz.suwalki.pl (całodobowo)

Automat zgłoszeniowy

tel. 87 563 17 68 (całodobowo)

Formularz zgłoszeniowy

    UWAGA

    Formularz zgłoszeniowy służy wyłącznie do przyjęcia zgłoszenia, na żadne pytania odpowiedzi nie będą udzielane.