A
A
A
Kontrast

Znikają stare słupy latarni oświetleniowych na ul. gen. K. Pułaskiego

Znikają stare słupy latarni oświetleniowych na ul. gen. K. Pułaskiego

18 września 2022

W 2018 roku podjęto decyzję o wymianie wyeksploatowanych słupów latarni oświetleniowych na terenie miasta Suwałki. Słupy latarni oświetleniowych są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz estetyki miasta, dlatego najstarsze z nich są przez nas sukcesywnie wymieniane. W bieżącym roku prace związane z modernizacją oświetlenia odbywają się na  ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego. Prace obejmowały zdemontowanie 52 stalowych wyeksploatowanych słupów oświetleniowych posadowionych bezpośrednio w gruncie, a następnie zamontowanie w ich miejsce nowych słupów aluminiowych na uprzednio wkopanym fundamencie prefabrykowanym. W ramach prac towarzyszących zostały zabudowane nowe izolowane złącza kablowe (IZK) we wnękach słupowych wraz z wkładkami bezpiecznikowymi oraz nowe przewody między oprawą oświetleniową a złączem IZK.

W tym roku przeprowadzaliśmy również naprawę uszkodzonych na skutek zdarzeń drogowych latarni przy ul. Dwernickiego, ul. Noniewicza, ul. Łąkowej, ul. Pułaskiego (na wysokości Hotelu LOFT), ul. Kościuszki, ul. Klonowej oraz na skrzyżowaniu ul. Gen K. Pułaskiego z ul. Pileckiego.

Nowoczesne oświetlenie uliczne – kompendium wiedzy

Miasto Suwałki inwestuje w nowoczesne systemy sterowania oświetleniem ulicznym, które umożliwiają miedzy innymi zdalne regulowanie włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego oraz automatyczne powiadamianie o uszkodzeniach i awariach na obwodach oświetlenia ulicznego. System określany jest jako inteligentny, sposób załączania oświetlenia ma znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji. System składa się ze sterowników i oprogramowania. Sterowniki systemu włączają oświetlenie, umożliwiają też sterowanie pracą reduktorów mocy. Wraz z podłączonymi obwodami oświetleniowymi tworzą system, który może być zdalnie monitorowany i administrowany przez użytkownika. Obecnie system jest zainstalowany w 69 szafkach zasilających ze 128 wszystkich szaf sterowniczych na terenie miasta. Łączna ilość opraw oświetleniowych na terenie miasta Suwałki wynosi 7543 szt., w tym oprawy typu LED stanowią 7400 szt.

Awarie sieci oświetleniowej – kto zajmuje się naprawą?

Naprawą awarii w suwalskiej sieci oświetleniowej zajmuje się firma zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu. Konserwator oświetlenia miejskiego prowadzi prace w zakresie konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Suwałk, zapewnia należytą ich eksploatację oraz świecenie wszystkich punktów świetlnych.

W samym lipcu odnotowanych zostało ponad 30 zgłoszeń dotyczących niedziałającego oświetlenia, natomiast w sierpniu pojawiło się ponad 40 zawiadomień. Wszystkie awarie są likwidowane na bieżąco.

Część opraw typu LED nie wchodzi w zakres konserwacji ponieważ są na gwarancji podmiotów zewnętrznych realizujących inwestycje miejskie. W takim przypadku naprawa gwarancyjna może znacząco się wydłużyć, gdyż w obecnych czasach są duże utrudnienia w pozyskaniu komponentów i podzespołów do usunięcia usterki. Ponadto ze względu na fakt dużej liczby punktów oświetleniowych nie podłączonych obecnie do nowoczesnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym, nie każda usterka jest zauważana automatycznie, w związku z tym mieszkańcy sami mogą dokonywać zgłoszeń nieprawidłowego działania oświetlenia ulicznego.

Do dyspozycji zgłaszających udostępniony został adres e-mail oraz całodobowy numer telefonu, pod którym można przekazać niezbędne informacje:

  • adres e-mail do konserwatora sieci oświetleniowej: awarie@madoenergetyka.pl
  • numer telefonu: 518 038 323 (ze względu na dużą ilość zgłoszeń czas oczekiwania na rozmowę może się wydłużyć, w przypadku braku połączenia konserwator oddzwania).
  • do Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 87 565-99-31
  • lub całodobowo automat zgłoszeniowy tel. 87 563 17 68 oraz drogą elektroniczną e-mail: dbu@zdiz.suwalki.pl.
Udostępnij: