A
A
A
Kontrast

Znamy laureatów konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”

Znamy laureatów konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”

20 sierpnia 2020
Dobiegł końca przegląd konkursu pn.”Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”.
Prace zakończyła 5-osobowa komisja powołana przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni, która w ciągu ostatnich tygodni dokonywała przeglądu zgłoszonych do konkursu obiektów. Tym samym zostali również wytypowani laureaci w siedmiu kategoriach.
Wyniki zostaną ogłoszone 6 września 2020 r. w Parku Konstytucji 3 Maja podczas wydarzenia „Sąsiedzi przy stole”.
Przypomnijmy, iż była to XXIV edycja konkursu, którego organizatorem jest Prezydent Miasta Suwałk a koordynatorem Zarząd Dróg i Zieleni. Jego celem jest zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców na rzecz poprawy estetyki miasta, rozwoju zróżnicowanych form zieleni w mieście czy też kształtowanie postaw proekologicznych.
Udostępnij: