A
A
A
Kontrast

Zmiana lokalizacji słupów ogłoszeniowych

Zmiana lokalizacji słupów ogłoszeniowych

5 kwietnia 2023

Jedenaście słupów ogłoszeniowych zmieniło lokalizację na terenie miasta Suwałki. Znajdowały się one w miejscach o małym natężeniu ruchu pieszych, w związku z tym została podjęta decyzja o ich przeniesieniu w bardziej atrakcyjne lokalizacje.

Pomimo tego, iż reklama wydarzeń i inicjatyw w dużej mierze przenosi się np. do Internetu, to tradycyjne ogłoszenia i plakaty również są potrzebne. Docierają bowiem do tej części lokalnego społeczeństwa, która niekoniecznie korzysta z informacyjnych serwisów oraz lokalnej prasy, czy radia. Ważne jest więc aby słupy ogłoszeniowe znajdowały się w atrakcyjnych lokalizacjach w celu poprawy komunikacji z mieszkańcami.

Uchwałą Rady Miasta Suwałki administrowanie słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta Suwałki przekazano Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” , która nadzoruje 54 słupy ogłoszeniowe, większość z nich znajduje się w centrum miasta. Pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania oraz Działu Zieleni Miejskiej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach w tym tygodniu zakończyli przenoszenie jedenastu z nich w nowe, bardziej atrakcyjne lokalizacje.

Zakres prac obejmował:

  • demontaż daszka oraz słupa ogłoszeniowego,
  • odtworzenie nawierzchni w dotychczasowym miejscu słupa,
  • wykonanie wybruku w nowej lokalizacji z kostki betonowej,
  • ustawienie i wypionowanie słupa.

Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych oraz wykaz ich lokalizacji znajduje się na stronie zarządcy słupów – Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” (kliknij tutaj).

Udostępnij: