A
A
A
Kontrast

Zieleń miejską zaprojektuje architekt krajobrazu

Zieleń miejską zaprojektuje architekt krajobrazu

13 listopada 2020

Od 1 listopada w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach zatrudniona jest osoba odpowiedzialna za architekturę krajobrazu. Funkcję tę pełni suwalczanka Olga Wasilewska. Pracownik odpowiadający za projektowanie miejskiej zieleni jest zeszłoroczną absolwentką Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na którym ukończyła kierunek „Architektura krajobrazu”. Jej praca magisterska pt. „Idea Biophilic City a projektowanie terenów zieleni we współczesnych miastach” została nagrodzona w V edycji konkursu Prezydenta Miasta Suwałk na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki.

Pani Olga Wasilewska jest również laureatką nagrody Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Warto podkreślić, iż przed podjęciem pracy na stanowisku referenta w Dziale Zieleni Miejskiej, absolwentka olsztyńskiej uczelni zaprojektowała rondo im. Olimpijczyków Polskich znajdujące się u zbiegu ulic Aleksandry Piłsudskiej oraz Sportowej. Projekt oraz estetyka wykonania zostały wysoko ocenione przez wybitnych polskich sportowców i zaproszonych gości biorących udział w uroczystym otwarciu ronda połączonych z podniesieniem flagi PKOl, które odbyło się 14 września br.

W ramach obowiązków służbowych Pani Olga Wasilewska będzie wykonywała m.in. koncepcje zagospodarowania zieleni na terenie Miasta Suwałk. Projekty będą dotyczyły nasadadzeń kwiatów, drzew oraz małej architektury.

olga-wasilewska Zieleń miejską zaprojektuje architekt krajobrazu

Pani Olga Wasilewska podczas wręczenia nagrody Prezydenta Miasta Suwałk (druga od lewej)

Udostępnij: