A
A
A
Kontrast

Zamknięcie ulic w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zamknięcie ulic w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

23 kwietnia 2024

AKTUALIZACJA: Planowane na dzień 29.04.2024 r. wyłączenie z ruchu odcinka ulicy pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Papiernia i ul. Wojska Polskiego II, odcinka ul. Wojska Polskiego II oraz odcinka ul. Papiernia w Suwałkach, nastąpi w dniu 30.04.2024 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta”, od dnia 29.04.2024 r. zostanie wyłączony z ruchu odcinek ulicy pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Papiernia i ul. Wojska Polskiego II, odcinek ul. Wojska Polskiego II oraz odcinek ul. Papiernia w Suwałkach (zgodnie z załącznikiem graficznym), z możliwością dojazdu do przyległych posesji oraz obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Objazd odbywać się będzie wg załącznika graficznego.

Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

\biuro.localdataUsers$beata.zDesktopKomunikat.dwg Zamknięcie ulic w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Udostępnij: