A
A
A
Kontrast

Zadecyduj o tym jak będzie wyglądać park!

Zadecyduj o tym jak będzie wyglądać park!

12 lutego 2021

W poniedziałek, 15 lutego 2021 r. rozpoczną się konsultacje dotyczące koncepcji budowy parku na terenie pomiędzy ul. A. Putry, gen. W. Andersa i R. Minkiewicza w Suwałkach.

Celem konsultacji społecznych jest włączenie mieszkańców w proces kreowania zieleni miejskiej w Suwałkach oraz uzyskanie ich opinii w sprawie przygotowanej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach koncepcji zagospodarowania parku (poniżej w załączniku).

Konsultacje potrwają do 8 marca 2021, a propozycje dotyczące zagospodarowania ww. terenu w formie papierowej należy  składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1 oraz w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 84.  Wypełniony formularz  można również przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@zdiz.suwalki.pl

Przypomnijmy, iż w budżecie miasta na modernizację i nowe nasadzenia w parku na Osiedlu Północ przeznaczono kwotę 200 tysięcy złotych. W związku z tym radna Anna Ruszewska zaproponowała by przeprowadzić konsultacje społeczne, które wskażą potencjalne kierunki zagospodarowania i rozwoju tego terenu.

Dodatkowo to również mieszkańcy zdecydują o tym jaką nazwę będzie nosił ten park. Wybrana ona zostanie w drodze głosowania elektronicznego na zgłoszone przez nich propozycje. Szczegóły zostaną przedstawione na stronie Urzędu Miasta.

Powyższy park to jeden z trzech terenów zielonych, które mają powstać w tamtej części miasta. Pozostałe dwa mają znaleźć się u zbiegu ulic Nowomiejskiej i Świerkowej oraz przy ul. Franciszkańskiej, jednak ich budowa uzależniona jest od zakończenia procedur formalno-prawnych.

Udostępnij: