A
A
A
Kontrast

Wyremontowaliśmy kolejne chodniki w mieście!

Wyremontowaliśmy kolejne chodniki w mieście!

10 października 2022

Kolejna inwestycja rowerowa w Suwałkach zrealizowana! Wzdłuż ulicy Wojska Polskiego został przedłużony ciąg pieszo-rowerowy. Na tym jednak nie koniec – w październiku pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania ZDiZ w Suwałkach rozpoczną remonty kolejnych zdegradowanych chodników w mieście.

Remonty chodników w Suwałkach prowadzone są systematycznie, a każdego roku modernizowane są nowe odcinki. Powyższe inwestycje poprawiają nie tylko estetykę miasta, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.

Zakończenie prac wzdłuż ul. Wojska Polskiego oraz ul. Stanisława Moniuszki

Nowo oddany odcinek ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Leśną do stacji paliw „Orlen” ma długość około 200mb oraz powierzchnię ponad 600 m2. Zakres prac obejmował demontaż starych płyt betonowych, wymianę obrzeży, a także położenie nowej nawierzchni z kostki typu polbruk wraz z odtworzeniem zieleńców.

Celem remontu była poprawa komfortu i bezpieczeństwa, na której skorzystają wszyscy uczestnicy ruchu – w szczególności sympatycy „dwóch kółek”.

Zakończyły się również prace związane z remontem fragmentu chodnika po zachodniej stronie ul. Stanisława Moniuszki na odcinku od ul. Chopina do zjazdu do Bike Parku. Powierzchnia wyremontowanego chodnika to ponad 300 m2, dalszy remont wspomnianego chodnika zaplanowany jest na przyszły rok.

Bieżące prace w ramach utrzymania chodników

Kolejnym etapem zaplanowanych działań na najbliższe tygodnie jest remont chodników i zjazdów wzdłuż czterech suwalskich ulic oraz alejek w parku Północnym. Pracownicy ZDiZ zajmą się remontem ciągów pieszych przy ul. Akacjowej ora z Jana III Sobieskiego, natomiast wzdłuż ul. Parowozowej oraz ul. Artyleryjskiej zostaną wykonane prace odtworzeniowe nawierzchni chodników po budowie gazociągów. Wspomniane inwestycje powinny zakończyć się w listopadzie.

Udostępnij: