A
A
A
Kontrast

Wymiana słupków drogowych. Czy biało czerwone znaki mają znaczenie dla kierowców?

Wymiana słupków drogowych. Czy biało czerwone znaki mają znaczenie dla kierowców?

15 kwietnia 2021

W ramach trwających prac porządkowych na suwalskich drogach, które po zimie prowadzi Dział Bieżącego Utrzymania, trwa wymiana uszkodzonych słupków drogowych. To powtarzalne i zaplanowane czynności. W najbliższym czasie drogowcy wymienią ok. 50 uszkodzonych słupków ciągu ul. Wojska Polskiego, ul. Raczkowskiej, ul. Filipowskiej oraz przy łączniku między ul. Raczkowską a drogą w kierunku Augustowa i ul. Pułaskiego, odcinek zamiejski do granic miasta.

Najczęstszymi powodami zniszczenia słupków są kolizje drogowe oraz transporty wielkogabarytowe. Niekiedy do uszkodzenia dochodzi również przy prowadzeniu odśnieżania drogi w trudnych warunkach atmosferycznych, przy znaczącym ograniczeniu widoczności.

Co prawda biało czerwone znaki pionowe występujące w pasie drogowym nie mają takiego znaczenia jak znaki określające porządek w ruchu drogowym (znaki zakazu, nakazu), to jak się okazuje odgrywają ważną rolę informacyjną. Ich znaczenie zauważają mieszkańcy, którzy w ostatnim czasie informowali dyżurnego Zarządu Dróg i Zieleni o zniszczonych znakach przy m.in. ul. Raczkowskiej.

Czym są słupki drogowe i co oznaczają umieszczone na nich cyfry?

Słupki prowadzące, potocznie zwane słupkami drogowymi, to urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego służące do optycznego prowadzenia ruchu. Przede wszystkim ułatwiają kierowcom orientację co do szerokości drogi, jej przebiegu, szczególnie na odcinkach wymagających szczególnej uwagi jak chociażby na łukach i ostrych zakrętach. Są one koloru białego i montuje się na nich czerwone elementy odblaskowe. Ważną informacją, która umieszczana jest słupkach, jest numer drogi oraz kilometraż. Ta druga informacja to tzw. pikietaż, który służy określeniu miejsca na drodze, podając odległość od jej początku. W Polsce (zarówno w przypadku dróg, jak i linii kolejowych) pikietaż podawany jest na słupkach rozmieszczonych co 100 metrów, z dokładnością do 1 metra.

Kilometraż (pikietaż) drogi wskazują znaki kilometrowe i znaki hektometrowe. Umieszcza się je na słupkach, na drogach krajowych i wojewódzkich, ale zaleca się ich stosowanie również na drogach powiatowych.

Jak czytać słupki drogowe?

Większość z uczestników ruchu drogowego nie wie jednak, co oznaczają poszczególne liczby umieszczone na słupkach prowadzących. Jak właściwie czytać umieszczane na nich informacje wie jeszcze mniej kierowców. Należy pamiętać, iż w górnej części słupka, nad elementem odblaskowym umieszczana jest tabliczka z numerem drogi (tylko w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich). Natomiast pod elementem odblaskowym znajduje się znak wskazujący kilometr danej drogi. Z kolei liczba na samym dole słupka oznacza kolejny 100-metrowy odcinek danego kilometra.

Jesteś świadkiem wypadku i wzywasz pomoc? Zwróć uwagę na pikietaż!

Słupki drogowe i zawarte na nich informacje mogą, w razie wypadku, usprawnić akcję ratunkową. Dzięki nim osoba, która zgłasza wypadek drogowy, może podać dyspozytorom pogotowia ratunkowego bardzo dokładne dane dotyczące miejsca zdarzenia – z dokładnością do 100 metrów. Jest to możliwe nawet wówczas, jeśli nie znamy nazwy miejscowości, w której doszło do zdarzenia.
Park przy ul. Putry Wymiana słupków drogowych. Czy biało czerwone znaki mają znaczenie dla kierowców?
Udostępnij: