A
A
A
Kontrast

Wyłączenie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Suwałki

Wyłączenie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Suwałki

29 kwietnia 2022

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, mając na uwadze potrzebę ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej w mieście Suwałki informuje o planowanym wyłączeniu części oświetlenia ulicznego. Podjęcie decyzji podyktowane zostało rosnącą ceną energii elektrycznej i koniecznością obniżenia bieżących wydatków.

Całkowite wyłączenie oświetlenia po godzinie 23.00 zostało przewidziane w lokalizacjach o niewielkim natężeniu ruchu w porze nocnej. Na pozostałych wskazanych lokalizacjach nastąpi częściowe wyłączenie oświetlenia – pojedyncze oprawy odcinków linii oświetleniowej.

Pracownicy ZDiZ w Suwałkach rozpoczną wyłączanie fragmentów oświetlenia miejskiego od dnia 04.05.2022r., prace potrwają około dwóch tygodni.

I. Całkowite wyłączenie oświetlenia po godzinie 23:00 (do 23:00 oświetlenie świeci)

1.

Boisko przy ul. Wileńskiej

2.

Boisko przy ul. Jagiełły 48

3.

Staniszewskiego

4.

Reja odcinek zamiejski – od wiaduktu nad obwodnicą Suwałk do granic miasta

5.

Raczkowska na odcinku od przejazdu kolejowego do granic miasta

6.

Wojska Polskiego (na wysokości byłego zajazdu „Cowboy”

7.

Północna od ul.Pileckiego do granic miasta

8.

Pileckiego

9.

Wyszyńskiego od ul. Pileckiego w kierunku ogródków działkowych

10.

Innowacyjna

11.

Walerego Romana

12.

Utrata od ul. 100-lecia Niepodległości do wysokości Aresztu Śledczego

13.

Majerskiego

14.

Dąbrowskiego (część ulicy)

15.

Rzemieślnicza

16.

Hubala

II. Częściowe wyłączenie oświetlenia – pojedyncze oprawy odcinków linii oświetleniowej

1.

Wyszyńskiego – oświetlenie parkowe przy DPS Kalin

2.

Armii Krajowej na odcinku od ul. Reja do ul. Pułaskieg

3.

Sikorskiego od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta

4.

oświetlenie garaży od ul. Lityńskiego 16 do ul. Kowalskiego 23

5.

Grunwaldzka od ul. Bakałarzewskiej do ul. Powstańców Wielkopolskich

6.

Bakałarzewska od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta

7.

100-lecia Niepodległości

8.

Sejneńska od przejazdu kolejowego do granic miasta

9.

Piaskowa

10.

Leśna (z wyłączeniem ul. Wojska Polskiego i dublera pomiędzy ul. Krakowską i ul. Wojska Polskiego)

11.

Aleksandry Piłsudskiej

12.

Raczkowska od ul. Warszawskiej do ul. Wojczyńskiego

13.

Piekarskiego

Udostępnij: