A
A
A
Kontrast

Wycinka martwych drzew

Wycinka martwych drzew

21 października 2021

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w dniu dzisiejszym wykonał wycinkę 5 martwych  i zamierających drzew wzdłuż ulicy Emilii Plater oraz Tadeusza Kościuszki. Drzewa były w złym stanie technicznym i bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu publicznemu.

Prace zostały wykonane na podstawie decyzji wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 lipca 2021 r.

W kwietniu 2021 roku została wykonana wizja terenowa drzew przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, pracownika Wydziału Ochrony Środowiska oraz pracownika Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Podczas przeglądu oceniane były poszczególne organy każdego badanego drzewa: sylwetka, pień i korona pod kątem zagrożenia złamaniem lub rozłamaniem, widoczne części strefy korzeniowej pod kątem zagrożenia wywróceniem. Pod uwagę brany był również wiek drzewa i jego gatunek, a także cechy siedliskowe i otoczenie w jakim rośnie.

W wyniku oględzin stwierdzono, iż drzewa są zaatakowane przez grzyby pasożytnicze, mają zachwianą statykę oraz występują ubytki wgłębne po odłamanych konarach. Ponadto na drzewach znajdował się posusz gałęziowy, biała zgnilizna oraz odpadała kora. Jednoznacznie stwierdzono, iż drzewa kończyły życie biologiczne. Co więcej niektóre drzewa były puste w środku, a jedno z drzew miało pęknięty wzdłuż pień. Drzewa w opisywanym stanie stwarzały zagrożenie dla życia i mienia mieszkańców miasta.

Dział Zieleni Miejskiej na bieżąco dokonuje analizy w zakresie pilności wycięcia poszczególnych drzew i kwalifikuje do usunięcia wyłącznie te egzemplarze, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

Warto podkreślić, iż w zamian za usunięcie powyższych drzew posadzone zostaną drzewa zastępcze. Nasadzenia zostaną wykonane jeszcze tej jesieni.

 

Udostępnij: