A
A
A
Kontrast

Wycinka drzew przy ul. Krasickiego

Wycinka drzew przy ul. Krasickiego

31 marca 2023

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach  otrzymał decyzję na wycinkę trzech drzew przy ul. I. Krasickiego – olszy czarnej. Drzewa rosną w pobliżu mostu,  wzdłuż ciągu drogi,  z którego korzystają piesi i rowerzyści.

Drzewa zakończyły życie biologiczne. Olsze posiadają rozległe powierzchnie pni i korony pozbawione kory oraz są one silnie zredukowane, co jest charakterystyczne dla długotrwałego procesu rozkładu. Odłamanie konarów stwarza zagrożenie dla przebywających w pobliżu osób.

Udostępnij: