A
A
A
Kontrast

Wiosenne porządki w mieście

Wiosenne porządki w mieście

12 kwietnia 2023

Czyszczenie chodników i ścieżek rowerowych, przeglądy placów zabaw oraz porządki na przystankach komunikacji miejskiej – trwa pozimowe sprzątanie Suwałk.

W ramach akcji wiosennych porządków Dział Oczyszczania i Napraw Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach odpowiada za pozimowe oczyszczanie chodników, ścieżek rowerowych, schodów terenowych, ciągów pieszych i parkingów. Sprzątanie obejmuje usuwanie zalegającego kruszywa, śmieci i innych zanieczyszczeń.

Większość miejsc sprzątana jest z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, prace więc rozpoczęły się już w połowie marca mimo pojawiających się przymrozków.

Następnym krokiem, po ustabilizowaniu warunków pogodowych – gdy średnia dobowa temperatura zaczęła wynosić powyżej zera – jest sprzątanie mechaniczne dróg: mycie nawierzchni Placu Marii Konopnickiej i ul. Chłodnej oraz zamiatanie mechaniczne (oczyszczanie z zalegającego piasku, liści, warstwy ziemi i innych zanieczyszczeń) nawierzchni jezdni i krawężników. Skuteczne oczyszczenie wymaga kilkukrotnego przejazdu służb.

Dzięki sprzyjającej aurze, ten etap prac rozpoczął się na początku kwietnia, przy czym w pierwszej kolejności oczyszczane są drogi leżące w centrum miasta oraz najczęściej uczęszczane ciągi komunikacyjne. Następnie oczyszczaniem objęte zostaną drogi o niższym obciążeniu ruchem drogowym.

Wiosną wykonane zostaną również prace konserwacyjne miejskich placów zabaw, które zarządzane są przez ZDiZ w Suwałkach. W ramach wiosennych porządków przede wszystkim przeprowadzane są następujące działania: wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, czyszczenie i konserwacja urządzeń zabawowych, sprzątanie całego terenu placu (w tym usuwanie niedopałków, porzuconych opakowań, papierów itp.) oraz opróżnianie koszy na odpady.

Warto również zaznaczyć, iż przez cały rok odbywa się opróżnianie około 1100 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie całego miasta oraz sprzątanie ręczne terenów zielonych oraz zatok autobusowych.

Udostępnij: