A
A
A
Kontrast

Wiosenne porządki na ulicach Suwałk

Wiosenne porządki na ulicach Suwałk

5 marca 2024

Usuwanie piasku pozostałego po zimowym posypywaniu ulic, sprzątanie terenów zielonych oraz czyszczenie znaków drogowych, sygnalizatorów i oświetlenia ulicznego. To zakres prac porządkowych przed nadejściem wiosny, które prowadzić będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Służby miejskie w dalszym ciągu pozostają również w gotowości do łagodzenia negatywnych skutków zimy w przypadku zmiany pogody – tak jak to miało miejsce w dniu dzisiejszym (05.03.24), kiedy to na ulice Suwałk wyjechały trzy pługosypiarki odśnieżając i posypując sól, aby najezdni nie było ślisko.

Wcześniej niż w latach ubiegłych, a to dzięki sprzyjającej porządkom pogodzie wznowione zostało  mechaniczne oczyszczanie dróg. Specjalistyczny sprzęt po zimowej przerwie znów wyjechał na ulice Suwałk, by pozamiatać i zmyć nawierzchnie jezdni z zimowych zanieczyszczeń, piasku i kruszywa. Łącznie do wysprzątania jest ponad 200 km dróg publicznych jak również blisko milion metrów kwadratowych ciągów pieszo-rowerowych

W przypadku wystąpienia przymrozków prace porządkowe na drogach zostają wstrzymane, by wykorzystywana do czyszczenia woda nie spowodowała oblodzenia nawierzchni.

Mechaniczne oczyszczanie realizowane będzie według ramowego tygodniowego harmonogramu, publikowanego na stronie ZDiZ w Suwałkach w zakładce Oczyszczanie miasta.

Obok prac na jezdniach sprzątaniem objęte zostaną również poszczególne elementy infrastruktury komunikacyjnej w mieście, czyli przystanki komunikacji, parkingi czy schody terenowe. W tych miejscach pracownicy ZDiZ w Suwałkach pracują z wykorzystaniem tradycyjnych ręcznych narzędzi jak miotły, grabie i szufle.

Oczyszczone z kurzu i piasku zostaną również znaki drogowe i urządzenia sygnalizacji świetlnej. Dzięki tym zabiegom będą lepiej widoczne dla pieszych, rowerzystów i kierowców.

Ponadto wiosną wykonane zostaną prace konserwacyjne miejskich placów zabaw, które zarządzane są przez ZDiZ w Suwałkach. W ramach wiosennych porządków przede wszystkim przeprowadzane są następujące działania: wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, czyszczenie i konserwacja urządzeń zabawowych, sprzątanie całego terenu placu (w tym usuwanie niedopałków, porzuconych opakowań, papierów itp.) oraz opróżnianie koszy na odpady.

Warto również zaznaczyć, iż przez cały rok odbywa się opróżnianie około 1100 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie całego miasta oraz sprzątanie ręczne terenów zielonych oraz zatok autobusowych.

Udostępnij: