A
A
A
Kontrast

Wiemy już gdzie są te piękne ogrody i kwieciste balkony. Oto wyniki konkursu!

Wiemy już gdzie są te piękne ogrody i kwieciste balkony. Oto wyniki konkursu!

7 września 2020

W niedzielę (06 września 2020 r.) podczas wydarzenia pn. „Sąsiedzi przy stole” odbywającego się w Parku Konstytucji 3-ego Maja, zostały ogłoszone wyniki konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Była to już XXIV edycja konkursu Prezydenta Miasta Suwałk organizowanego przy współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni. W tym roku wpłynęły 202 zgłoszenia, o 5 więcej niż w roku poprzednim. Świadczy to przede wszystkim o utrzymującej się przez ponad 20 lat popularności konkursu, ale także o rosnącej liczbie osób, które w sposób szczególny, niekiedy artystyczny, dbają o estetykę swoich nieruchomości zdobiąc je pięknymi kwiatami, krzewami etc.

Podobnie jak w latach ubiegłych zgłoszenia były oceniane przez powołaną przez Prezydenta Miasta komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Rodzinnych Ogródków Działkowych, a także Zarządu Dróg i Zieleni. W dniach 13-24 lipca komisja konkursowa odwiedziła położone na terenie Suwałk obiekty wskazane w zgłoszeniach do konkursu i oceniła prezentowane w siedmiu kategoriach:

 1. Balkony, tarasy,
 2. Zieleń na terenie placówek oświatowych,
 3. Ogródki przy budynkach wielorodzinnych (zabudowa blokowa),
 4. Ogródki przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej,
 5. Zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni zieleni do 1000 m2,
 6. Zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni zieleni powyżej 1000 m2,
 7. Ogrody działkowe ( kategoria wprowadzona w tym roku).

Cenne nagrody zostały przyznane

Przy ocenie obiektów konkursowych brano pod uwagę przed wszystkim wpływ kompozycji na dekorację i estetykę miasta, oryginalność kompozycji, poziom utrzymania zieleni, ogólny wygląd estetyczny obiektu, ukwiecenie obiektu.

W trakcie weryfikacji komisja podjęła decyzję o wykluczeniu dwóch uczestników, u których w  zgłoszonych do konkursu obiektach stwierdzono zaniedbania pielęgnacyjne i sztuczne kwiaty oraz brak kwiatów na zgłoszonym balkonie.

Laureaci, a także pozostali uczestnicy konkursu, którzy z należytą starannością dbali i oczywiście umożliwili komisji konkursowej ocenę swoich prac we wskazanej lokalizacji, otrzymali nagrody w postaci voucherów do zrealizowania w sklepach ogrodniczych na terenie Suwałk. W przypadku laureatów ich wartość waha się od 250 zł do 750 zł. Pozostali uczestnicy otrzymali bony o wartości 100 zł.

Łączna wartość nagród przyznanych w XXIV edycji konkursu to 27.550,00 zł .

Cenne nagrody, które trafiły do laureatów konkursu,  ufundowali również partnerzy: Centrum Ogrodnicze „ILEX”, OGRÓD ZAJKO oraz Centrum Ogrodnicze „Świat Roślin”.

Dodatkowe upominki od Zarządu Dróg i Zieleni

Dodatkowo upominki dla uczestników konkursu postanowił przekazać także Zarząd Dróg i Zieleni. Były to specjalnie przygotowane kompozycje begonii i starca  popielatego ozdobione subtelnym detalem z logo fundatora. Wszystkie rośliny zostały wyhodowane
w tunelach foliowych znajdujących się przy ul. Sejneńskiej, którymi na co dzień zajmuje się Dział Zieleni Miejskiej. To właśnie tu dojrzewają kwiaty i krzewy, które po odpowiednim okresie wegetacji trafiają na miejskie place, skwery i ronda zdobiąc miejską przestrzeń.

Oto pełna lista laureatów XXIV konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”.

 a/ balkony, tarasy 

(2020 r. – 101 zgłoszeń, 2019 r. – 113 zgłoszeń)

I  miejsce  (ex aequo)

 • Jaworowska Małgorzata
 • Józef Wojtukiewicz

II miejsce – (ex aequo)

 • Wiesława Wilczewska
 • Honorata Kalinowska,
 • Teresa Gałkowska

III miejsce   (ex aequo)

 • Edyta Szafranowska
 • Krystyna Moroz
 • Agnieszka Przekopska
b/ Zieleń na terenie placówek oświatowych

 (2020 r. – 6 zgłoszeń, 2019 r. – 4 zgłoszenia)

I miejsce –  nagrody nie przyznano

II miejsce (ex aequo)   –  Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi , ul. Putry 4B

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II, ul. Sejneńska 10

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków

Polskich  w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5

c/ Ogródki przy blokach wielorodzinnych  (zabudowa blokowa)

 ( 2020 r. – 46 zgłoszeń, 2019 r. – 49 zgłoszeń)

 I miejsce  –  nagrody nie przyznano

II miejsce   – Alicja Klucznik

III miejsce (ex aequo)

 • Alicja Ołdyńska
 • Romualda Anna Rudziewicz
d/ Ogródki przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej 

(2020 – 31 zgłoszeń , 2019 r. – 25 zgłoszeń)

I miejsce  –   Nina Zuchwalska

II miejsce  –  Renata i Bogdan Zielepuza

III miejsce  – Krystyna Retel,

e/ Zieleń na terenach zakładów pracy o powierzchni zieleni do 1000 m2  

   (2020 r. – 4 zgłoszenia , 2019 r. – 2 zgłoszenia )

 I miejsce – nagrody nie przyznano

II miejsce – Zakład Produkcyjno-Usługowy „ART” Zdzisław Bziom , ul. Rzemieślnicza 10

III miejsce (ex aequo)

 • Myjnia Samochodowa ECO-CAR, ul. Staszica 61
 • ZBM w Suwałkach, TBS sp. z o.o., ul. Wigierska 32
 f/ Zieleń na terenach zakładów pracy o powierzchni zieleni  powyżej 1000 m2

(2020 r. – 2 zgłoszenia, 2019 r. – 4 zgłoszenia)

I i II miejsce – nagrody nie przyznano

III miejsce – Dom Pomocy Społecznej „Kalina”, ul. Pułaskiego 66

g/ Ogrody działkowe

(2020 r. 12 zgłoszeń , 2019 r. – nie było tej kategorii)

 I miejsce

 • Angelika Baluta, ROD Jaćwingów

II miejsce

 • Danuta Rytwińska ROD Jaćwingów
 • Józef Falęcki , ROD Jaćwingów

III miejsce

 • Mirosław Litwiniuk, ROD Malinka
 • Agnieszka Stankiewicz, ROD Malwa
Udostępnij: