A
A
A
Kontrast

Weź udział w kwiecistym konkursie!

Weź udział w kwiecistym konkursie!

3 czerwca 2022

Już niedługo dowiemy się gdzie w Suwałkach znajdują się „tonące” w kwiatach balkony oraz najpiękniejsze zielone posesje. Jeszcze przez dwa tygodnie (do 17 czerwca) mieszkańcy Suwałk oraz instytucje prowadzące działalność na terenie naszego miasta mogą zgłaszać swój udział do konkursu pn. „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”.

To już XXVI edycja konkursu, którego organizatorem jest Prezydent Miasta Suwałk a koordynatorem Zarząd Dróg i Zieleni. Jego celem jest zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców na rzecz poprawy estetyki miasta, rozwoju zróżnicowanych form zieleni w mieście czy też kształtowanie postaw proekologicznych.

Zgłoszone do konkursu obiekty oceniane będą w siedmiu kategoriach:

  • Balkony, tarasy,
  • Zieleń na terenie placówek oświatowych,
  • Ogródki przydomowe przy budynkach wielorodzinnych (zabudowa blokowa),
  • Ogródki przydomowe przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej,
  • Zieleń na terenie zakładów pracy do 1000m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią,
  • Zieleń na terenie zakładów pracy powyżej 1000 m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią.
  • Ogrody działkowe wytypowane przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Podczas drugiego etapu konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”, który odbędzie się w lipcu pracę rozpocznie komisja konkursowa . Powołany przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni zespół w ciągu kliku tygodni dokona przeglądu zgłoszonych do konkursu obiektów. Zgodnie z jego zasadami ocenie będzie podlegać wyłącznie żywa zieleń, a przy ustaleniu werdyktu komisja weźmie pod uwagę m.in. oryginalność kompozycji, poziom utrzymania zieleni, ogólny wygląd estetyczny obiektu czy też wpływ kompozycji na dekorację i estetykę miasta.

Na laureatów wydarzenia, których poznamy najpóźniej na początku września, czekają nagrody finansowe w postaci voucherów od 250,00 do 750,00 zł do wykorzystania w jednym ze sklepów ogrodniczych na terenie Suwałk.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują vouchery o wartości 100,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Jolanta Tama, tel. 87 565 99 37, tel. kom. 502 738 710, email: j.tama@zdiz.suwalki.pl

Formularze zgłoszeń (do pobrania poniżej artykułu)  należy składać do dnia 17 czerwca 2022 r. w biurze podawczym zlokalizowanym w holu Urzędu Miejskiego, (ul. Mickiewicza 1), w skrzynce podawczej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ul. Sejneńska 82). Zgłoszenia można także przysłać na adres Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach – ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki.

Zgłoszenie do konkursu "Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony?"

Udostępnij: