A
A
A
Kontrast

W ochronie wierzb na Bulwarach

W ochronie wierzb na Bulwarach

11 lipca 2023

Drzewa, które zdobią suwalskie ulice, skwery czy też parki, niejednokrotnie wymagają różnych zabiegów pielęgnacyjnych. Działania, których celem jest utrzymanie drzew w należytej kondycji, przeprowadzają posiadający odpowiednie doświadczenie i wiedzę pracownicy Działu Zieleni Miejskiej.

Jeszcze w tym miesiącu prace pielęgnacyjne zostaną przeprowadzone na suwalskich bulwarach, a działaniom zostaną poddane dwie wierzby kruche. Stanowią one nieliczne okazy tego gatunku na terenie bulwarów i stanowią bardzo dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową. 

Kompleksowe badanie stanu zdrowotnego i technicznego drzew zostało wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę w zakresie oceny zdrowotności drzew. Dzięki otrzymanym wynikom można zastosować dla każdego egzemplarza konkretnie dobrane zabiegi, które poprawią ich stan.

Podczas oceny sprawdzany był m.in. stan zdrowotny drzew, ich statyka, obecność posuszu w koronach oraz wpływ wypróchnień na bezpieczeństwo.

Zabiegom pielęgnacyjnym zostanie poddana wierzba krucha znajdująca się od strony ul. A. Mickiewicza na rozległym trawniku nieopodal Bulwarów nad Czarną Hańczą oraz druga wierzba rosnąca od strony ul. 24 sierpnia nieopodal mostu na rzece Czarna Hańcza.

Powyższe wierzby kruche znajdują się obecnie w osłabionej kondycji ze względu na występujący susz gałęziowy oraz liczne owocniki czyrenia ogniowego. Ponadto wierzba od strony ul. 24 sierpnia ma podniesioną oraz otwartą koronę, co skutkuje występowaniem większych obciążeń mogących prowadzić do rozłamań. Natomiast na wierzbie od strony ul. A. Mickiewicza występująca rozległa martwica na pniach powyżej gruntu oraz duża średnica korony stopniowo pogarszają stabilność drzewa i zwiększają ryzyko rozłamań.

Pomimo to w ocenie dendrologa drzewa posiadają przewidywaną długość życia wraz z prawidłowym zachowaniem ogółu procesów życiowych przez co najmniej 10 lat. Wymagać to jednak będzie wykonywania stałych kontroli drzew oraz określonych zabiegów pielęgnacyjnych.

Zaplanowane prace będą polegały na wykonaniu dwuetapowego ogłowienia drzew do docelowej wysokości ok. 4-6 metrów w celu poprawy parametrów statycznych. Zgodnie z otrzymaną ekspertyzą w tym roku cięcia zostaną wykonane w wyższych partiach koron pozostawiając tzw. gałęzie zaopatrujące. Natomiast drugi etap, w zależności od kondycji drzew zostanie przeprowadzony w przyszłym roku lub za dwa lata w celu obniżenia koron do docelowej wysokości. Dodatkowo należy usunąć susz gałęziowy oraz ograniczyć dalsze zagęszczanie gruntu wokół drzew.

W kolejnych latach drzewa będą prowadzone w tzw. formie pseudogłowiastej, polegającej na regularnym (co 2-3 lata) przerzedzaniu i skracaniu nowych odrostów oraz pozostawianiu tych, które będą lepiej rokować na stabilne gałęzie podczas odbudowy korony. Cięcia będą dostosowywane do stanu nasad pnia i stopnia ich wypróchnienia.

W trakcie wykonywania prac mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na przylegające tereny.

Udostępnij: