A
A
A
Kontrast

UWAGA! Zmiany w obsłudze Interesantów w ZDiZ w Suwałkach

UWAGA! Zmiany w obsłudze Interesantów od poniedziałku (16 marca)

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach od poniedziałku (16 marca) do odwołania ogranicza do niezbędnego minimum bezpośrednią obsługę Interesantów.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach nie przerywa pracy – jednak kontakt możliwy będzie wyłącznie telefoniczny i e-mailowy.

Wykaz działów Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach zamkniętych do bezpośredniej obsługi Interesantów. Sprawy będą załatwiane wyłącznie korespondencyjnie, telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej:

 

 1. Dział Zajęcia Pasa Drogowego i Zamówień Publicznych:
 • zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam, dzierżawa kanałów technologicznych, sprzedaż zniczy i kwiatów
  telefon  87 565 99 18
  e-mail:dzp@zdiz.suwalki.pl
 • przejazdy nienormatywne i zezwolenia C-14, C18, wykorzystanie dróg w sposób szczególny, procesje
  telefon  87 565 99 13
  e-mail:dzp@zdiz.suwalki.pl
 • zamówienia publiczne
  telefon  87 565 99 21
  e-mail:dzp@zdiz.suwalki.pl
 1. Dział Inżynierii Ruchu:
 • zapewnienie dostępu do drogi publicznej, zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu, lokalizacja urządzeń infrastruktury, uzgodnienie dokumentacji, dyspozycja gruntem
  telefon 87 565 99 25, 87 565 99 24
  e-mail:m.andruszkiewicz@zdiz.suwalki.pl
  e-mail:m.nowel@zdiz.suwalki.pl
 1. Dział Bieżącego Utrzymania
  telefon  87 565 99 32, 87 565 99 30, 87 565 99 31
  e-mail:p.dziemiach@zdiz.suwalki.pl
 2. Dział Zieleni Miejskiej
  telefon  87 565 99 36, 87 565 99 37
  e-mail:m.matulewicz@zdiz.suwalki.pl
 3. Dział Oczyszczania i Napraw
  telefon  87 565 99 34, 87 565 99 35
  e-mail:h.leszczynski@zdiz.suwalki.pl
 4. Referat Strefy Płatnego Parkowania
  telefon  505 464 457
  e-mail:d.surazynski@zdiz.suwalki.pl
 5. Dział Finansowo-Księgowy
  telefon  87 565 99 27, 87 565 99 16, 87 565 99 14
  e-mail:m.sokolowski@zdiz.suwalki.pl
 6. Dział Organizacyjno-Kadrowy
  telefon  87 565 99 23, 87 565 99 33
  e-mail:dok@zdiz.suwalki.pl
 7. Sekretariat
  telefon  87 566 78 55, 87 567 57 32, fax. 87 565 99 26
  e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl

 

Informujemy, że większość spraw urzędowych można zrealizować elektronicznie,za pośrednictwem konta e-Puap, pod adresem:  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZDIZSUWALKI

Bezpośrednie numery telefonów służbowych do wszystkich pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach znajdą się ma stronie www. zdiz.suwalki.pl w zakładce KONTAKT, pod adresem: https://zdiz.suwalki.pl/telefony/

Apelujemy do mieszkańców aby nie przychodzili do urzędu bez pilnej potrzeby, a w razie konieczności w pierwszej kolejności korzystali z w/w form załatwiania spraw urzędowych.

 

Uwaga! Sprzedaż materiałów rozbiórkowych i kwiatów zawieszona do odwołania.