A
A
A
Kontrast

ul. Targowa – zmiana stałej organizacji ruchu drogowego

ul. Targowa – zmiana stałej organizacji ruchu drogowego

27 czerwca 2023

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że od dnia 03.07.2023 r. nastąpi zmiana stałej organizacji ruchu drogowego, polegająca na zamknięciu dla ruchu kołowego odcinka
ul. Targowej (na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Bazarowej)
w Suwałkach, dopuszczony będzie jedynie ruch pieszych i rowerzystów.

Dojazd do nieruchomości położonych przy ul. Lazurowej i ul. Morskiej możliwy będzie jedynie od strony ul. Bałtyckiej w Suwałkach. Ponadto ul. Bałtycka, ul. Lazurowa oraz ul. Morska w Suwałkach zostaną objęte strefą ograniczonej prędkości do 30km/h.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Udostępnij: