A
A
A
Kontrast

Trwają przygotowania do „Akcji Zima 2020”

Trwają przygotowania do „Akcji Zima 2020”

28 października 2020

Już w połowie października rozpoczął się przegląd sprzętu zimowego, który zostanie wykorzystany do prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów w granicach administracyjnych miasta Suwałk. W strukturach Zarządu Dróg i Zieleni odpowiada za to Dział Oczyszczania i Napraw.

Zakres działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg

Zarząd Dróg i Zieleni pełni obowiązek wykonawczy i nadzorczy nad wszelkimi pracami związanymi z zimowym utrzymaniem ciągów komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Suwałk. Do tych prac należy odśnieżanie, zapobieganie i likwidacja śliskości zimowej oraz wywóz śniegu z miejsc jego nadmiernego nagromadzenia.

W celu uszeregowania wykonywania zadań zimowych drogom, ulicom i chodnikom zastały przypisane standardy zimowego utrzymania. Standard określa czas w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane). Waha się on od 3 do 24 godzin.

Ulice i drogi zostały przyporządkowane pięciu standardom: I, II, III, IV, V. Natomiast chodniki i przyległe do nich  ścieżku rowerowe  zostały podzielone na trzy standardy: I. II, III. Szczegółowa mapa oraz lista ulic z podziałem na ww. standardy znajduje się pod poniższym linkiem: kliknij TUTAJ.

Środki do zimowego utrzymania dróg

Obecnie trwa przegląd techniczny dwóch samochodów ciężarowych przystosowanych do zimowego utrzymania dróg. W trakcie prac sprawdzany jest stan techniczny samochodów oraz wymieniane są części eksploatacyjne pojazdów. Wspomniane ciężarówki posiadają zamontowane pługi i posypywarki.

Wraz z końcem października zostaną przygotowane trzy pojazdy do zimowego utrzymania dróg i ulic. W listopadzie będą trwały dalsze prace związane z przeglądem technicznym kolejnych pojazdów oraz ciągników do odśnieżania chodników.

Zarząd Dróg i Zieleni dysponuje następującym sprzętem do odśnieżania oraz zapobiegania i likwidacji śliskości: samochody specjalne z pługiem i posypywarką (5 szt.),  samochód ciężarowy z wywrotką i z pługiem (1 szt.), koparko-ładowarki (2 szt.), ciągniki rolnicze z pługiem i siewnikiem (8 szt.). Ponadto wykorzystywany jest sprzęt do przewozu brygad odśnieżających ręcznie.

Całodobowy dyżur podczas „Akcji zima”

 W okresie zimowym, czyli od początku listopada do końca marca, w Dziale Oczyszczania i Napraw pełniony jest całodobowy dyżur związany z „Akcją Zima”. Aby utrzymać ciągłość dyżurów w okresie zimowym kierowcy, którzy zajmują się utrzymaniem dróg, ulic i parkingów podzieleni są po 2 osoby na trzy zmiany. Pełniący dyżury odbierają zgłoszenia z terenu miasta dotyczące zimowego utrzymania dróg pod następującym numerem telefonu: 517 424 600.

Udostępnij: