A
A
A
Kontrast

Trwa przebudowa ulicy Paca

Trwa przebudowa ulicy Paca

24 sierpnia 2020

W pierwszej połowie sierpnia rozpoczął się remont ul. Ludwika Michała Paca. Jak na razie pracownikom Zarządu Dróg i Zieleni sprzyja pogoda, dzięki czemu prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Oprócz rozbiórki starej nawierzchni oraz wykonanych robót ziemnych na wjeździe i przy parkingu po zachodniej stronie realizowanej inwestycji, ustawiono także krawężniki, a także wykonano podbudowę wraz z nawierzchnią z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

W ramach prowadzonych działań wykonano także część robót elektrycznych m.in. okablowanie linii oświetlenia na odcinku 70 m, czy też posadowiono również fundamenty betonowe pod osadzenie  słupów oświetleniowych.

Przypomnijmy, iż realizowana inwestycja została ujęta w planie robót na 2020 r. Zarządu Dróg i Zieleni, które wykonuje Dział Bieżącego Utrzymania. Realizowana w kilku etapach inwestycja jest wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Suwałki a Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczącego finansowania prac. W pierwszym etapie zostaną wykonane chodniki wraz z podbudową, zatoki parkingowe oraz zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne. W miejscu starych slupów pojawią się nowe konstrukcje a sodowe oprawy zastąpią energooszczędne ledy.

Udostępnij: