A
A
A
Kontrast

Trudne zadanie jury kwiecistego konkursu

Trudne zadanie jury kwiecistego konkursu

30 lipca 2023

Zakończył się  przegląd zgłoszeń do XXVII edycji konkursu pn. „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”.  W tym roku wpłynęło 212 zgłoszeń, o 13 więcej niż w roku ubiegłym, a komisja konkursowa ma obecnie przed sobą trudne zadanie wskazania laureatów konkursu.

Przeglądy zgłoszonych obiektów odbywały się od 10 do 24 lipca, a komisja konkursowa oceniała je w siedmiu kategoriach:

  1. Balkony, tarasy,
  2. Zieleń na terenie placówek oświatowych,
  3. Ogródki przydomowe przy budynkach wielorodzinnych (zabudowa blokowa),
  4. Ogródki przydomowe przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej,
  5. Zieleń na terenie zakładów pracy do 1000m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią,
  6. Zieleń na terenie zakładów pracy powyżej 1000 m2 powierzchni zagospodarowanej zielenią.
  7. Ogrody działkowe wytypowane przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Podobnie jak w latach ubiegłych zgłoszenia były oceniane przez powołaną przez Prezydenta Miasta komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Rodzinnych Ogródków Działkowych, a także Zarządu Dróg i Zieleni.

Przy ocenie obiektów konkursowych brano pod uwagę przed wszystkim wpływ kompozycji na dekorację i estetykę miasta, oryginalność kompozycji, poziom utrzymania zieleni, ogólny wygląd estetyczny obiektu, ukwiecenie obiektu.

Jak co roku, suwalczanie zaprezentowali przepiękne ogrody i ukwiecone balkony. Pomimo suchego lata przydomowe ogrody i tereny przy zakładach pracy były pełne zachwycających kwiatów oraz urokliwych krzewów.

Wręczenie nagród laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu odbędzie się w niedzielę, 10 września 2023 r.  podczas wydarzenia pn. „Europejski Dzień Bez Samochodu” odbywającego się w Parku Konstytucji 3-ego Maja.

Uczestnicy konkursu, którzy z należytą starannością dbali i oczywiście umożliwili komisji konkursowej ocenę swoich prac we wskazanej lokalizacji, otrzymają nagrody w postaci voucherów do zrealizowania w sklepach ogrodniczych na terenie Suwałk.

Konkurs organizowany jest przez Prezydenta Miasta Suwałk przy współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni. Dziękujemy za zaproszenie do Państwa ogrodów i miłe spotkania wśród pięknej zieleni.

Pełna galeria zdjęć znajduje się na profilu facebooku pn. Konkurs „Gdzie te piękne balkony i kwieciste balkony”.

Udostępnij: