A
A
A
Kontrast

Suwalskie przystanki z nazwami i numerami linii

Suwalskie przystanki z nazwami i numerami linii

11 lipca 2022

Pod koniec czerwca rozpoczął się montaż tablic informacyjnych z nazwą i numerami linii na 138 wiatach przystankowych w Suwałkach. Widoczne i czytelne oznakowanie wiat przystankowych ułatwi użytkownikom komunikacji miejskiej poruszanie się  środkami transportu zbiorowego. Jest to wynik realizacji interpelacji Radnego Rady Miejskiej w Suwałkach Pana Kamila Klimka.

Dotychczas informacje o nazwie przystanku oraz numerach linii są przekazywane w formie komunikatów głosowych w pojazdach komunikacji miejskiej oraz zamieszczone na rozkładach jazdy, które z kolei zamontowane są w głębi wiat przystankowych. W związku z tym osoby, które rzadko korzystają z transportu publicznego lub nie są mieszkańcami Suwałk miały problem z zorientowaniem się czy dany przystanek jest ich punktem docelowym.

Dlatego też, po wystąpieniu z interpelacją przez Radnego klubu „Łączą nas Suwałki” i pozytywnej odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk rozpoczął się proces projektowania oraz wyłonienia wykonawcy zewnętrznego oznakowania wiat przystankowych widocznego dla pasażerów podróżujących środkami transportu publicznego z pozycji zajmowanego miejsca.

Obecnie pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania przeprowadzają montaż tablic informacyjnych na wszystkich wiatach przystankowych zlokalizowanych na terytorium miasta.

Jak podkreśla Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach Pan Tomasz Drejer – oznakowanie wiat przystankowych tabliczkami z nazwą i numerem przystanku jest istotnym elementem w kształtowaniu informacji pasażerskiej w mieście.

Udostępnij: