A
A
A
Kontrast

Suwałki z wyróżnieniem „Miasta z Klimatem 2.0”

Suwałki z wyróżnieniem „Miasta z Klimatem 2.0”

3 listopada 2021

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Suwałki są jednym z 15 samorządów w całej Polsce, które otrzymały wyróżnienie w projekcie „Miasto z Klimatem 2.0 – mechanizm wsparcia dla miast”.

Inicjatywa powstała w 2020 roku.  W ramach tegorocznej edycji „Miasta z Klimatem” Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziło analizę działań podejmowanych przez miasta, której celem było zmierzenie efektów we wdrażaniu polityki klimatyczno-środowiskowej.

Została ona przeprowadzona w pięciu kategoriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport zeroemisyjny, transformacja energetyczna oraz retencja miejska. Polegała również na zebraniu i porównaniu danych z Głównego Urzędu Statystycznego, Inspekcji Ochrony Środowiska i Urzędu Nadzoru Technicznego, a także danych pozyskanych bezpośrednio od miast biorących udział w inicjatywie.

Po weryfikacji przesłanych przez miasta formularzy oraz analizie postępów i potencjału miast w kontekście transformacji klimatyczno-środowiskowej, wybrano 5 miast i nadano im tytuł „Miasta z Klimatem” w każdej z 5 kategorii. Ponadto 15 miastom przyznano wyróżnienia (po 3 z każdej kategorii).

Suwałki zostały wyróżnione w kategorii zieleń miejska. Oprócz naszego miasta, uhonorowano w ten sposób Rzeszów i Świdnik. Tytuł „Miasto z Klimatem” w tej kategorii przypadło natomiast Krynicy-Zdrojowi.

– Bardzo cieszy nas to wyróżnienie. Wiele słyszymy od mieszkańców, że w Suwałkach jest za mało zieleni, że wycinane są drzewa i że jest to „betonowe” miasto. Osoby z zewnątrz widzą je jednak inaczej, co potwierdza otrzymane wyróżnienie. Jeśli chodzi o miejską zieleń, cały czas się rozwijamy. Przykładem tutaj może być budowa Parku Północnego – mówi Tomasz Drejer, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

W kategorii jakość powietrza „Miastem z klimatem” została Ustka, a „Miastem wyróżniającym się” Jasień, Mrocza i Sztum. W kategorii transport emisyjny nagrodzono Wyszków. Wyróżniono natomiast: Olsztyn, Złotów i Czempiń. Najlepszym, w kategorii transformacja energetyczna, okazał się Knurów. Słowa uznania powędrowały też do Rzeszowa, Hrubieszowa i Tarnobrzega. W piątej kategorii, retencja miejska, nagrodzono Siechnice. Miasta wyróżniające się w tej kategorii to: Bielsko-Biała, Chorzele i Busko-Zdrój.

Współpraca nagrodzonych miast

Miasta z najlepszymi wynikami oraz miasta wyróżniające się zostaną zaproszone do współpracy w ramach specjalistycznego doradztwa strategicznego renomowanych instytucji, takich jak: Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Badawczy Leśnictwa i Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

W ten sposób Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wspierać proces planowania i wdrażania polityki klimatyczno-środowiskowej na poziomie lokalnym. Wynikiem współpracy miast z ekspertami będą mapy drogowe transformacji klimatycznej wraz z określeniem ambitnych celów w tym procesie.

Doradztwo strategiczne będzie polegać na dokonaniu wspólnie z miastami przeglądu wybranych dokumentów strategicznych i planistycznych oraz wypracowaniu rekomendacji co do modyfikacji, albo określenia nowych, ambitnych celów transformacji klimatyczno-środowiskowej, w tym określenia listy projektów indykatywnych. Celem wsparcia będzie także zbudowanie zdolności administracyjnej miasta i jego przygotowanie do finansowania kluczowych inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE, środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz z programów priorytetowych NFOŚiGW.

Udostępnij: