A
A
A
Kontrast

Strefa Płatnego Parkowania. O tym warto pamiętać!

Strefa Płatnego Parkowania. O tym warto pamiętać!

12 stycznia 2021

W Suwałkach obowiązuje od 2012 roku, a głównym celem jaki przemawiał za jej wprowadzeniem było rozwiązanie problemu parkowania, a w szczególności deficytu miejsc postojowych w ścisłym centrum miasta. Mowa o strefie płatnego parkowania, którą od ponad roku administruje Zarząd Dróg i Zieleni.

Jej wprowadzenie budziło kontrowersje i poprzedzone było długą debatą. Dyskusja dotyczyła zarówno zasadności jej powołania jak i wysokości opłat pobieranych za parkowanie auta. Jak się okazało kilka miesięcy później całkiem swobodnie można było już zaparkować auto w zatokach parkingowych znajdujących się m.in. przy ul. T. Kościuszki i A. Mickiewicza. Szczególnie odczuli to klienci Urzędu Miejskiego w Suwałkach, którzy przed wprowadzeniem strefy „krążyli” wokół Parku Konstytucji 3-ego Maja szukając wolnego miejsca.

Do kwietnia 2019 r. za obsługę strefy płatnego parkowania była odpowiedzialna poznańska spółka Projekt Parking. Kilka miesięcy wcześniej, tuż przed wygaśnięciem umowy z ww. firmą, suwalski samorząd dokonał analizy funkcjonowania strefy. Przy podejmowaniu decyzji o kontynuacji prowadzenia poboru opłat wzięto pod uwagę opinię mieszkańców, a w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność w centrum Suwałk, którzy zdecydowanie popierali utrzymanie takiego rozwiązania.

Po analizie organizacyjnej i finansowej podjęto decyzję o ograniczeniu strefy płatnego parkowania wyłącznie do ul. T. Kościuszki oraz parkingów znajdujących się przy ul. A. Mickiewicza (na przeciwko Urzędu Miejskiego). Dokonano również zmiany godzin poboru opłat, które ustalono na 8:00-16:00 (poprzednio 8:00-18:00). Zakupiono również nowe parkometry, które umożliwiają dokonywanie płatności nie tylko bilonem, ale także kartą płatniczą oraz dedykowaną aplikacją (Suwałki są jednym z 3 miast w Polsce, w którym klienci mogą skorzystać ze wszystkich dostępnych na rynku sposobów wnoszenia opłat).

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie strefy płatnego parkowania został Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach – jednostka organizacyjna Miasta Suwałki.

Bezpłatne parkowanie do 5 minut?

Co prawda strefa funkcjonuje już 8 lat, ale niektóre postanowienia regulaminu odnoszącego się do zasad parkowania w strefie poboru opłat są mylnie interpretowane. Dotyczy to w szczególności czasu, w którym kierowca powinien uiścić opłatę. Jak wyjaśnia Tomasz Drejer, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach:

Każdy kierowca po zaparkowaniu pojazdu w strefie płatnego parkowania ma 5 minut na zakup biletu. Nie należy tego mylić z możliwością bezpłatnego parkowania do 5 minut. Ten czas ma wyłącznie ułatwić dotarcie do najbliższego parkometru i wniesienie opłaty w odpowiedniej wysokości. Nie jest to tzw. „gratisowe 5 minut” na co często powołują się kierowcy znajdujący za swoją szybą wezwanie do zapłaty pozostawione przez kontrolera strefy.

Oczywiście wszelkie stwierdzone przez użytkownika nieprawidłowości związane z wnoszeniem opłat w urządzeniu można zgłosić pod numerem kom. 505 464 457 celem niezwłocznej interwencji ze strony serwisu. Referat Strefy Płatnego Parkowania mieści się przy ul. Sejneńskiej 84, 16-400 Suwałki

Udostępnij: