A
A
A
Kontrast

Strategiczna mapa hałasu Suwałk

Strategiczna mapa hałasu Suwałk

1 września 2022

Na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach można już obejrzeć Strategiczną mapę hałasu.

Strategiczna mapa hałasu została sporządzona m. in. na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Celem opracowania mapy hałasu w mieście Suwałki jest przedstawienie stanu akustycznego środowiska w otoczeniu ok . 17 km dróg, o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie.

Strategiczne mapy hałasu stanowią podstawowe źródło danych wykorzystywanych m.in. do informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z hałasem. Służą również do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem, planowania strategicznego oraz pozyskiwania danych przekazywanych do Komisji Europejskiej.

Zachęcamy do oglądania Strategicznej mapy hałasu na naszej stronie internetowej.

Udostępnij: