A
A
A
Kontrast

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie zieleni miejskiej

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie zieleni miejskiej

9 listopada 2020

O miejskiej zieleni i kierunkach działań związanych z jej pielęgnacją zawsze warto rozmawiać. Spotkanie poświęcone omówieniu prowadzonych działaniach przez pracowników Działu Zieleni Miejskiej pod koniec października odbyło się w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni. Wzięli w nim udział mieszkańcy miasta – autorzy petycji, która została złożona do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach, radni Mariola Karpińska i Wojciech Pająk oraz Tomasz Drejer, Dyrektor ZDiZ i Marzanna Matulewicz, Kierownik Działu Zieleni Miejskiej. Spotkanie było pokłosiem dyskusji, która toczyła się podczas posiedzeń komisji. To podczas jednej z nich padła propozycja, aby spotkać się i kontynuować rozmowy nt. metod pielęgnacji terenów zielonych.

– Cieszę się, że w końcu doszło do takiego spotkania. Głos mieszkańców stanowi dla nas ważną podpowiedź w określaniu dalszych kierunków działań związanych z utrzymaniem terenów zielonych. Tych z roku na rok przybywa, chociażby za sprawą inwestycji drogowych, które w tym roku wygenerowały ponad 20 ha. Czujemy się za nie odpowiedzialni i dokładamy wszelkich starań, aby mieszkańcy Suwałk byli otoczeni zielenią – powiedział Tomasz Drejer, Dyrektor ZDiZ.

– Na pewno kontrowersyjną sprawą jest wycinka drzew. Cieszę się, że podczas posiedzenia komisji jak również spotkania, które odbyło się w siedzibie ZDiZ mogliśmy o tym porozmawiać i wyjaśnić, iż są to skrajne przypadki. Dotyczą wyłącznie chorych lub obumarłych drzew, które  stanowią realne zagrożenie dla mieszkańców. A zdrowie i życie ludzkie są wartościami nadrzędnymi – dodał Dyrektor ZDiZ.

Podczas spotkania zostały wypracowane dalsze kierunki działań. Część z nich będzie realizowanych wspólnie z mieszkańcami. Dotyczy to m.in. powołania komisji ds. konsultacji zieleni czy też komisji do ochrony drzew na terenach objętych inwestycjami.

W trakcie rozmowy wskazywano również na potrzeby sadzenia drzew. Do końca listopada przybędzie w Suwałkach ponad 500 nowych drzew i krzewów. Część z nich została już posadzona m.in na bulwarach oraz w Parku Konstytucji 3 Maja. Zanim jednak to nastąpi jeszcze większą troską i ochroną trzeba objąć stare drzewa. W tym celu planowany jest zakup urządzenia do badania stanu drzew.

Dyskusja nt. miejskiej zieleni z pewnością będzie kontynuowana. Taka potrzeba wynika również z misji Zarządu Dróg i Zieleni, którą jest zielona odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń.

Udostępnij: