A
A
A
Kontrast

Skutki sobotniej burzy. Żywioł weryfikuje stan drzew.

Skutki sobotniej burzy. Żywioł weryfikuje stan drzew.

29 czerwca 2020

Burza i towarzyszące jej silne porywy wiatru, które w minioną sobotę przeszły nad Suwałkami, w kilku miejscach naszego miasta poważnie uszkodziły drzewostan. Działo się tak m.in. przy ul. Wojska Polskiego (obok budynku Nadleśnictwa), gdzie olbrzymi konar runął na barierki i chodnik. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Warto podkreślić, iż drzewo, które uległo uszkodzeniu, przed nadejściem burzy pozornie wyglądało na zdrowe. Złamany konar odsłonił pień, który w środku był spróchniały jednoznacznie wskazując na postępującą śmierć biologiczną.

Dużo szczęścia miały osoby powracające w minioną sobotę z Zalewu Arkadia. W bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego wzdłuż ul. 24 sierpnia także spadł olbrzymi konar.

Mieszkańcy miasta informowali pracowników Zarządu Dróg i Zieleni o podobnych zdarzeniach także w innych lokalizacjach. W wyniku silnego wiatru duża gałąź spadła na dach oraz schody jednego z budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Filipowskiej. Wiatr połamał drzewa także przy ulicy Ogrodowej.

 Ochrona drzew i mieszkańców

Do dzisiejszego południa (29.06.2020 r.) trwało usuwanie skutków sobotniej burzy. Żywioł po raz kolejny pokazał swoją siłę, ale przypomniał również o konieczności prowadzenia racjonalnej pielęgnacji miejskiego drzewostanu. Niestety niektóre z prób ratowania chorych drzew okazały się bezskuteczne. Uszkodzone drzewa oraz śmierć biologiczna drzewostanu w ostatnim czasie zmusza miejskie służby do podejmowania często trudnych i jednocześnie niepopularnych decyzji dotyczących wycinki drzew. Jednak są to wyłącznie działania prewencyjne mające na celu chronić osoby przebywające na terenach miejskich i ich mienie.

Na szczęście w ostatnim czasie, dzięki podjętym działaniom, w Suwałkach nie doszło do zdarzeń, w których byłyby osoby poszkodowane.

Zanim to jednak nastąpi podejmowane są wszelkie zabiegi ratujące miejski drzewostan. Ostateczną decyzję o wycince chorego lub uszkodzonego drzewa podejmuje właściwy organ (m.in. Suwalski Park Krajobrazowy, działający w imieniu Prezydenta Miasta Suwałk Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego oraz Miejski Konserwator Zabytków) po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania, w którym rzetelnie oceniany jest stan drzewa.

Udostępnij: