A
A
A
Kontrast

Rowerem po Suwałkach!

Rowerem po Suwałkach!

17 września 2021

Od środy (16.09.2021 r.) trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. To inicjatywa, którą w 2002 roku wprowadziła Komisja Europejska. Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców miast, a w szczególności dużych ośrodków, do zmiany niekorzystanych dla środowiska i zdrowia przyzwyczajeń w zakresie codziennego przemieszczania się. Ma to nastąpić poprzez wybór ekologicznego środka transportu, którym jest np. rower lub miejska komunikacja.

Suwałki z roku na rok stają się coraz bardziej „rowerowym miastem”. Doskonale rozwinięta sieć ścieżek rowerowych umożliwia dotarcie na „dwóch kółkach” praktycznie w każde miejsce, bowiem na terenie miasta jest już blisko 100 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Dojechać rowerem można naprawdę wszędzie: do szkoły, ważnych instytucji czy do pracy. Ważnym krokiem w rozwoju infrastruktury rowerowej miasta było wprowadzenie Miejskiego Systemu Rowerów Suwer. Do dyspozycji mieszkańców i turystów zostało oddanych ponad 100 rowerów rozmieszczonych na 16-stu stacjach rowerowych. Przez ponad dwa miesiące funkcjonowanie Miejskiego Systemu Rowerów SUWER, suwalczanie skorzystali z jednośladów 33.976 razy i przejechali 117 152 km.

Oficer rowerowy, czyli „urzędnik na rowerze”.

O jakość ścieżek rowerowych budowanych przez suwalski samorząd dba Oficer rowerowy. To stanowisko pojawiło się w Zarządzie Dróg i Zieleni 4 maja 2015 roku. Do jego głównych zadań należy również usprawnienie i zwiększenie udziału ruchu jednośladów w komunikacji miejskiej oraz wskazywanie kierunków rozwoju infrastruktury rowerowej poprzez udział w pracach projektowych. To do Oficera rowerowego suwalscy cykliści mogą zgłaszać wszelkie pomysły w sprawie poprawy infrastruktury. Zainteresowani mogą to uczynić przesyłając informacje na adres e–mail: oficer.rowerowy@zdiz.suwalki.pl lub pozostawiać wiadomości na automacie zgłoszeniowym ZDiZ w Suwałkach (87) 563 17 68. Oczywiście istnieje również możliwość spotkania w siedzibie przy ul. Sejneńskiej 84 w każdą pierwszą środę miesiąc.

Najbliższa niedziela Dniem Bez Samochodu!

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbywa się także Dzień Bez Samochodu. Ma to miejsce 22 września, ale w Suwałkach to święto obchodzone jest w niedzielę poprzedzającą lub następującą po ww. dacie. W tym roku będzie to 19 września i ma związek z miejskim finałem rywalizacji, która odbywa się w ramach Suwalskiej Rywalizacji Rowerowej.

Z tej okazji od kilkunastu lat ma miejsce symboliczny przejazd rowerzystów z parkingu marketu znajdującego się przy ul. Kowalskiego do Parku Konstytucji 3-ego Maja. W ten sposób mieszkańcy miasta pokazują, iż rower rzeczywiście może być alternatywny środkiem transportu. Tradycyjnie Zarząd Dróg i Zieleni włączył się w organizację tego przedsięwzięcia. Wspólnie z Policją i Strażą Miejską zabezpieczy trasę przejazdu. Ale to nie jedyne działania. Tego dnia Oficerzy Rowerowi ZDiZ w Suwałkach zapoznają uczestników z zasadami bezpiecznego poruszania się na rowerze oraz z istniejąca infrastrukturą rowerową w naszym mieście.

20210913DzienBezSamochodu Rowerem po Suwałkach!
Udostępnij: