A
A
A
Kontrast

„Rondo” zamiast obecnego skrzyżowania na ulic Gen. K. Pułaskiego i W. Pileckiego

„Rondo” zamiast obecnego skrzyżowania na ulic Gen. K. Pułaskiego i W. Pileckiego

3 września 2020

Wraz z początkiem września rozpoczęły się prace polegające na zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Gen. K. Pułaskiego, W. Pileckiego oraz Armii Krajowej. Wprowadzone zmiany polegać będą na oznakowaniu skrzyżowania jako rondo dwupasmowe z wydzielonymi pasami ruchu do skrętu w prawo na każdym wlocie.

Przebudowa ronda prowadzona będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie wykonywane są prace dostosowujące oznakowanie pionowe i poziome do przyjętego rozwiązania wprowadzającego zmianę skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo. Zakończenie tej części robót planowane jest w drugim tygodniu września. Jednak termin realizacji prac uzależniony jest od warunków atmosferycznych – wykonanie oznakowania poziomego na jezdniach wymaga suchej nawierzchni.

Wstępnie drugi etap zostanie wykonany w 2021 roku i będzie obejmował budowę przejść dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystów oraz ich oznakowanie.

Prace wykonują pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

 

Zdjęcie: DroneSky – Suwałki

Udostępnij: