A
A
A
Kontrast

Rondo im. Polskich Olimpijczyków z flagą Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Rondo im. Polskich Olimpijczyków z flagą Polskiego Komitetu Olimpijskiego

27 sierpnia 2020

W tym tygodniu rozpoczęły się prace adaptacyjne na rondzie im. Polskich Olimpijczyków. Zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic Sportowej i Aleksandry Piłsudskiej to odpowiedź na interpelację Kamila Klimka, radnego Rady Miejskiej, który zwrócił się do Prezydenta Miasta Suwałk m.in. o instalację na rondzie masztu z flagą Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz tablic informujących o jego nazwie.

Flaga, którą w ubiegłym tygodniu przekazał Miastu Suwałki Janusz Kochan, Prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiej, ma być nie tylko wyrazem pamięci i szacunku do polskich sportowców, ale także symbolem wartości olimpijskich m.in. radości z wysiłku, poszanowania uniwersalnych podstawowych zasad etycznych czy też zasady „fair play” w sporcie i w życiu codziennym.

Projekt adaptacji ronda nawiązującego do interpelacji wykonała suwalczanka Olga Wasilewska, absolwentka Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i jednocześnie laureatka nagrody Prezydenta Miasta Suwałk w konkursie na najlepsze prace dyplomowych dotyczących Suwałk.

Prace wykonywane przez pracowników Działu Bieżącego Utrzymania oraz Działu Zieleni Miejskiej obejmują roboty ziemne,w tym posadowienie fundamentu, na którym zostanie zainstalowany maszt z flagą PKOl. W kolejnym etapie zagospodarowania ronda zostaną wykonane nasadzenia.

Na 14 września 2020 r. zaplanowana została uroczystość z udziałem przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz wybitnych polskich sportowców, podczas której nastąpi symboliczne wyeksponowanie flagi oraz odsłonięcie tablic informujących. Tego dnia w Szelmencie nastąpi też odsłonięcie kolejnych tablic w Alei Olimpijczyków, której inicjatorem i kustoszem jest Wojciech Fortuna, Mistrz Olimpijski z Sapporo (1972 r.), Honorowy Obywatel Miasta Suwałk.

Udostępnij: