A
A
A
Kontrast

Remonty nawierzchni suwalskich ulic

Remonty nawierzchni suwalskich ulic

13 kwietnia 2022

Obecnie panująca wiosenna aura sprzyja nie tylko spacerom, ale też drogowcom. Plusowe temperatury, brak opadów to idealna pora na remonty nawierzchni wybranych dróg, które najbardziej ucierpiały podczas tegorocznej zimy. To bardzo pracowity czas dla pracowników Działu Bieżącego Utrzymania. Wczoraj rozpoczęły się działania na trzech suwalskich ulicach.

Przez ostatnie kilka miesięcy mieliśmy do czynienia z surowymi warunkami zimowymi. Minusowe temperatury, śnieg i lód dokonały wielu pęknięć w nawierzchni suwalskich jezdni. Służby drogowe ZDiZ dokonały kontroli newralgicznych odcinków dróg i po ustabilizowaniu się warunków atmosferycznych rozpoczęły się naprawy dróg gruntowych oraz o nawierzchni bitumicznej.

W kwietniu zaplanowano przeprowadzanie tego typu napraw na przynajmniej 11 suwalskich ulicach, m.in. na ul. Wojska Polskiego II, ul. Papiernia, ul. Wojska Polskiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Bakałarzewskiej, ul. A. Wierusz-Kowalskiego, ul. Szpitalnej, ul. Północnej, ul. G. Władysława Sikorskiego, ul. G. K. Pułaskiego oraz na ul. Ks. K. A. Hamerszmita.

Kolejne miejsca wymagające naprawy są na bieżąco analizowane i tam będą kierowani pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Często skala naprawy ubytku wymaga wieloetapowych działań, wtedy teren jest wygradzany barierkami ochronnymi i zabezpieczany do czasu podjęcia robót.

Warto podkreślić, iż ZDiZ w Suwałkach przez cały rok wykonuje bieżące naprawy dróg o nawierzchni gruntowej oraz nawierzchni bitumicznej. Jednak najwięcej ubytków w drogach pojawia się po sezonie zimowym, jest to nieuniknione ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne.

 Metoda naprawy

W pierwszej kolejności ubytki zabezpieczane są masą na zimno lub masą z recyklera, czyli maszyny wytwarzającej mieszankę mineralno-bitumiczną na miejscu, wykorzystującej tzw. destrukt (odpad) bitumiczny. Po zabezpieczeniu wykonywana jest docelowa naprawa nawierzchni. I tak dla łat o małej powierzchni dodatkowo wykonuje się cięcie i kucie zniszczonej nawierzchni, a następnie ręcznie uzupełnia się go masą z recyklera lub wytwórni mas bitumicznych. W przypadku łat wielkopowierzchniowych nawierzchnia jest w pierwszej kolejności frezowana, a następnie układa się mieszankę mineralno-asfaltową.

Przypominamy, że Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach przyjmuje zgłoszenia mieszkańców w sprawie napraw nawierzchni. Każdy może skierować zgłoszenie:

  • e-mailowo: dbu@zdiz.suwalki.pl
  • telefonicznie w godz. 7:00 – 15:00: 87 565 99 30
Udostępnij: