A
A
A
Kontrast

Remonty i budowa chodników w mieście

Remonty i budowa chodników w mieście

2 kwietnia 2023

Zakończyły się remonty ciągów pieszych przy ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Artyleryjskiej, a już niedługo rozpoczną się prace wzdłuż wielu innych suwalskich chodników. Co roku Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach remontuje i przebudowuje kolejne odcinki chodników i wyznacza nowe drogi dla rowerów. Wszystko to aby poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców miasta.

Pierwsze remonty za nami

W połowie marca, po przerwie zimowej, zakończyły się prace przy budowie chodnika i zjazdów bramowych na odcinku ul. Jana III Sobieskiego między ulicami Bolesława Krzywoustego a Bolesława Śmiałego. Na 100-metrowym fragmencie ułożona została nowa nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu polbruk. Teraz jest tutaj równo i estetycznie.

Końca dobiegły również prace wykonywane przez PSG sp.z o.o. w ramach odtworzeń nawierzchni po budowie gazociągu przy ul. Artyleryjskiej. Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni chodników oraz zjazdów na odcinku wybudowanego gazociągu.

Plan remontów chodników na 2023 rok

W tym roku Dział Bieżącego Utrzymania Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach planuje wyremontować zniszczone chodniki przy co najmniej 10. ulicach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Każda tego typu inwestycja jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców.

O tym, które trakty piesze będą odnowione decydują dostępne finanse, stan nawierzchni i plany innych podmiotów. Nikt nie chciałby przeprowadzać prac związanych  np. z infrastrukturą podziemną chwilę po ułożeniu nowego chodnika, tak więc koordynacja i współpraca z innymi jednostkami jest bardzo ważna.

Zgodnie z planem piesi mają w tym roku zyskać bardziej komfortowe warunki między innymi na: kolejnej części ul. Powstańców Wielkopolskich (na odcinku od ul. Zastawie do skrzyżowania z ul. Bohaterów), ul. Olafa Knuta Falka (na odcinku około 130mb), kolejnym odcinku ul. Stanisława Moniuszki (na odcinku około 105mb), ul. Topolowej (na odcinku od ul. Lipowej do ul. Grabowej), ul. Lipowej (na odcinku około 150mb), ul. Jesionowej – wraz z nawierzchnią jezdni (na odcinku około 75mb) oraz ul. Małej (o łącznej długości około 270mb).

W tym roku wykonana zostanie również kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy gen. Z. Podhorskiego na długości około 160mb. Prace zostaną przeprowadzone na zachodniej stronie ulicy. Kolejną większą i bardzo istotną inwestycją będzie remont zajezdni dworca PKS w Suwałkach.

O pracach na poszczególnych ulicach będziemy informować z wyprzedzeniem.

Udostępnij: