A
A
A
Kontrast

Remonty cząstkowe chodników w mieście

Remonty cząstkowe chodników w mieście

16 grudnia 2021

Dział Bieżącego Utrzymania Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach sukcesywnie wykonuje remonty cząstkowe chodników w mieście. Wymianie podlega nawierzchnia na najbardziej zdegradowanych odcinkach. Prowadzone prace są bardzo ważne dla bezpieczeństwa pieszych, ale poprawiają też estetykę dróg w mieście.

W ostatnim czasie została wykonana renowacja  przy ulicy Kawaleryjskiej. Remont dotyczył około 200 mb chodników po wschodniej stronie ww. ulicy, na fragmencie od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Powstańców Wielkopolskich. Zakres remontu obejmował wymianę nawierzchni chodników oraz zjazdów bramowych. Chodniki oraz zjazdy dostały nową nawierzchnię z kostki typu polbruk, a na całej długości remontowanego chodnika nastąpiła wymiana krawężników.

Dzięki temu piesi będą mogli o wiele wygodniej się poruszać oraz zostanie ułatwiony dojazd do posesji mieszkańców.

Warto podkreślić, iż jest to kolejny etap naprawy chodników w mieście. Wcześniej został wykonany remont chodnika na odcinku od ul. Zarzecze do ul. Partyzantów.

Warto podkreślić, iż kolejne renowacje chodników planowane są na 2022 oraz 2023 rok.

Udostępnij: