A
A
A
Kontrast

Remont ciągów pieszych na ul. Kawaleryjskiej

Remont ciągów pieszych na ul. Kawaleryjskiej

4 maja 2022

Nowy chodnik pojawi się na kolejnym fragmencie ul. Kawaleryjskiej. Od połowy kwietnia trwa remont ciągów pieszych oraz zjazdów po stronie wschodniej ww. ulicy na odcinku od ul. Kosynierów do ul. Powstańców Wielkopolskich. Z nowej infrastruktury piesi skorzystają już za kilka dni.

Roboty drogowe wzdłuż kolejnego fragmentu ul. Kawaleryjskiej to realizacja zadań w zakresie remontów zapisanych w tegorocznym budżecie oraz kontynuacja działań realizowanych na tej ulicy w ubiegłym roku, które zostały wstrzymane ze względu na warunki atmosferyczne. Wówczas odnowiono chodniki po wschodniej stronie ww. ulicy na fragmencie od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Kosynierów. Teraz pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach przystąpili do prac na kolejnej części.

Nowy chodnik podniesie komfort i bezpieczeństwo poruszania się wzdłuż ulicy Kawaleryjskiej. Wykonane prace drogowe wpłyną również na poprawę estetyki tego obszaru miasta.

Rozpoczęte roboty drogowe dotyczą remontu 200 mb odcinka o powierzchni około 700 m2. Wymianie ulegnie nawierzchnia chodników oraz zjazdów z płytek i bloczków betonowych. Nowy chodnik zostanie wykonany z kostki typu polbruk, a na całej długości remontowanego chodnika wykonawca wymieni także krawężniki. W miejscach gdzie chodniki wykonane są z kostki typu polbruk planowane są punktowe naprawy lokalnych zapadnięć nawierzchni. Zastosowanie kostki typu polbruk zapewni spójność architektoniczną z przyległymi ulicami oraz z wcześniej wyremontowanym odcinkiem drogi.

Kolejnym etapem zaplanowanych działań jest remont chodników i zjazdów na ul. Kawaleryjskiej po stronie zachodniej na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kosynierów na takich samych zasadach jak po stronie wschodniej.

Udostępnij: