A
A
A
Kontrast

Remont chodników na ul. Witosa

Remont chodników na ul. Witosa

19 lipca 2022

Trwają kolejne prace związane z remontem cząstkowym chodników w mieście. Obecnie pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonują remont chodnika przy ul. Witosa, na odcinku od wjazdu do Kościoła pw. Św. Kazimierza Królewicza do ul. Obozowej. Inwestycja jest realizowana ze względu na zły stan ciągu pieszego.

Zakres prac obejmuje wymianę obrzeży i remont nawierzchni zdegradowanego chodnika na odcinku o długości 60 mb. Ponadto zostanie naprawiony wjazd na ul. Obozową.

W zakres przeprowadzanej inwestycji wchodzą poniższe roboty budowlane: prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie korytowania pod remontowane konstrukcje chodnika, ułożenie obrzeży, wykonanie warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i roboty wykończeniowe.

Przypomnijmy, iż wcześniej został wyremontowany ciąg pieszy przy ul. Kawaleryjskiej. Remont dotyczył około 250 mb chodników po wschodniej stronie ww. ulicy, na fragmencie od skrzyżowania z ul. Kosynierów do ul. Powstańców Wielkopolskich oraz po stronie zachodniej na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kosynierów.  Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni chodników oraz zjazdów bramowych. Zyskały one nową nawierzchnię z kostki typu polbruk, a na całej długości remontowanego chodnika nastąpiła wymiana krawężników.

Udostępnij: